Powrót

Podpisanie umowy w związku z modernizacją linii E 30

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i FPP Consulting Sp. z o.o. podpisały 26 kwietnia 2010 roku umowę na opracowanie dokumentacji środowiskowej pt.: „Analiza migracji małych zwierząt
dla projektów: „Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Węgliniec – Legnica”
i „Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinkach Węgliniec – Zgorzelec i Węgliniec – Bielawa Dolna”, w związku z wdrożeniem postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych projektów”.
Wybrana w przetargu firma sporządzi analizę obejmującą łącznie trzy odcinki linii kolejowej E 30, zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego:
  • Węgliniec – Legnica linia nr 275  odcinek o długości ponad 2 km,
  • Węgliniec – Zgorzelec linia nr 278 odcinek o długości ponad 27 km,
  • Węgliniec – Bielawa Dolna linia nr 295 odcinek o długości ponad 13 km.
W ramach analizy ma być zrealizowana:
  • identyfikacja gatunków małych zwierząt migrujących przez linię kolejową;
  • ustalenie dokładnych lokalizacji miejsc migracji małych zwierząt przez linię kolejowa oraz ich bytowania w bliskości linii kolejowej;
  • określenie wielkości i częstotliwości migracji poszczególnych gatunków małych zwierząt przez linię kolejową w okresie migracji wiosennej;
  • ocena skuteczności i efektywności konstrukcji ochronnych;
  • wskazanie ewentualnych modyfikacji konstrukcji ochronnych;
  • wskazanie ewentualnych miejsc zabudowy dodatkowych konstrukcji ochronnych;
  • określenie na podstawie wyników, czy konieczne są dodatkowe rozwiązania służące zapewnieniu ochrony dziko żyjących małych zwierząt.
Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wynosi 150 dni od dnia podpisania umowy. Wartość umowy wynosi 16 100,00 EUR (netto), 19 642,00 EUR (brutto).

Informacje dla mediów:

 Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail:
tel
ir.rzecznik@plk-sa.pl. +48 47 321 47


Analiza migracji małych zwierząt dotyczy terenu objętego realizacją dwóch projektów kolejowych, współfinansowanych ze środków unijnych, w ramach projektu FS 2004/PL/16/C/PA/002 „Pomoc w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych z Funduszu Spójności”: