Powrót

Podpisanie umowy w ramach modernizacji linii kolejowej E65

23 września 2010 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie podpisały umowę z SYSTRA S.A., 5, avenue du Coq 75009 Paryż, Francja prowadzącą w Polsce działalność jako SYSTRA S.A. Oddział w Polsce, na opracowanie dokumentacji projektowych wraz z kosztorysami inwestorskimi na modernizację infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Zawiercie. Zadanie to będzie realizowane w ramach „Modernizacji linii kolejowej E-65 na odcinku Opoczno – p.odgł. Knapówka tor 1 i 2 wraz ze stacją Zawiercie”.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonała komisja przetargowa w trybie przetargu przeprowadzonego na podstawie postanowień § 13 Regulaminu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie udzielania „podprogowych” zamówień sektorowych, finansowanych z udziałem środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu UE.
Wartość wynagrodzenia wykonawcy określona w umowie wynosi 219 356,00 PLN.

Celem projektu jest poprawa poziomu obsługi podróżnych jadących na trasie Katowice – Warszawa oraz udostępnienie w przyszłości połączenia kolejowego z Międzynarodowym Portem Lotniczym Pyrzowice w Katowicach.

   

Małgorzata Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
tel.81/472 36 83, e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl