Powrót

Podpisanie umowy na opracowanie Studium Wykonalności dla realizacji zadania "Modernizacja linii kolejowej Nr 203 Tczew - Kostrzyn na odcinku Gorzów Wlkp. - Krzyż"

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:

Józef Matuszczak - Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Szczecinie i Andrzej Piechocki - Zastępca Dyrektora

natomiast ze strony wykonawcy Poyry Infra Sp. z o.o. w Krakowie
Marcin Grabowski - Prezes

Koszt opracowania Studium Wykonalności wyniesie: 611 310,00 tys. PLN (brutto)

Głównym celem Studium Wykonalności jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej niezbędnej dla przygotowania i uruchomienia realizacji projektu "Modernizacja linii kolejowej Nr 203 Tczew – Kostrzyn na odcinku Gorzów Wlkp. – Krzyż" z podziałem na dwa odcinki:

1) Gorzów Wlkp. – Strzelce Krajeńskie Wschód,
2) Strzelce Krajeńskie Wschód - Krzyż.

W Studium Wykonalności zostaną przedstawione analizy finansowo-ekonomiczne i środowiskowe uzasadniające wybór optymalnego wariantu modernizacji. Zgodnie z zamówieniem PKP PLK S.A. będą rozpatrywane trzy warianty modernizacji:

- rewitalizacja linii kolejowej (przywrócenie obecnych parametrów i funkcji eksploatacyjnych),

- uzyskanie prędkości 120 km/h dla autobusów szynowych i 100 km/h dla pasażerskiego taboru klasycznego,

- uzyskanie prędkości 120 km/h dla pasażerskiego taboru klasycznego wraz z modernizacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń do obsługi ruchu pasażerskiego

  Termin realizacji: 15 grudnia 2011 r.  

Romana Nakoneczna
PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Szczecinie
tel. 91 4713927