Powrót

Podpisanie umowy na nadzór nad rewitalizacją i modernizacją linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany

Usługa obejmuje nadzór, administrowanie i koordynację w imieniu Zamawiającego realizacji Kontraktu,
z Wykonawcą robót budowlanych w systemie „projektuj-buduj", wyłonionym w ramach odrębnego postępowania, w okresie projektowania inwestycji, budowy i w częściowym okresie zgłaszania wad (gwarancji i rękojmi) wraz z rozliczeniem końcowym do 31.05.2015 r. i polega w szczególności na:
1.    Pełnieniu funkcji Inżyniera zgodnie z Warunkami Kontraktu na urządzenia
i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę oraz Warunkami Szczególnymi Umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, 2.    Wykonywaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami wg FIDIC, 3.    Koordynacji realizacji umowy zawartej na wykonanie prac modernizacyjnych
w systemie „projektuj – buduj" linii kolejowych nr 219 i 35, 4.    Współpracy z Dyrektorem Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji i Kierownikiem Kontraktu w ramach realizacji projektu, zajmującymi się m.in. koordynacją działań podmiotów zaangażowanych w zarządzanie i realizację projektu, 5.    Zapewnienie sprawnej obsługi prawnej, celem skutecznej realizacji zawartej umowy na roboty w systemie ,, projektuj – buduj'', 6.    Reprezentowanie Zamawiającego w razie potrzeby w urzędach i wobec innych uczestników projektu. Wartość umowy wynosi: 3 184 470,00 zł brutto.
Nadzór w okresie projektowania i realizacji robót budowlanych oraz odbioru wynosi 20 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz w okresie zgłaszania wad do 31.05.2015r.

Informacje dla mediów
Maciej Dutkiewicz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22 47 336 40
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

Źródło:
Ewa Symonowicz-Ginter
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4
80-958 Gdańsk
tel. 058 721 92 07, 694 480 211
e-mail:e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"