Powrót

Podpisanie umowy na nadzór nad rewitalizacją i modernizacją linii kolejowej nr 213 Reda – Hel

Usługa obejmuje nadzór, administrowanie i koordynację, w imieniu zamawiającego, realizacji kontraktu czyli. realizacji Umowy, jaka będzie zawarta przez zamawiającego z wykonawcą na opracowanie dokumentacji i realizację robót w systemie „projektuj – buduj", wyłonionym w ramach odrębnego postępowania, w okresie projektowania inwestycji, budowy i w częściowym okresie zgłaszania wad (gwarancji i rękojmi) wraz z rozliczeniem końcowym do 30.06.2015 r Wartość umowy wynosi: 1 831 470,00 zł brutto. Nadzór w okresie projektowania i realizacji robót budowlanych oraz odbiorów wynosi 27 miesięcy
od dnia podpisania umowy oraz w okresie zgłaszania wad do 30.06.2015r.

 

Informacje dl mediów:

Ewa Symonowicz-Ginter

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Gdańsku
tel. 058 721 92 07, 694 480 211
e-mail:e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.