Powrót

Podpisanie umowy na modernizację linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol

Dnia 17 marca 2009 r. o godz. 12:00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy ul. Targowej 74 w Warszawie odbyło się podpisanie umowy inwestycyjnej: ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/012-04 Lot D-2A dotyczącej postępowania na: Wykonanie robót zamiennych związanych z zabudową na stacji Chotyłów elektrycznych napędów zwrotnicowych, zamiast przebudowy istniejących mechanicznych napędów zwrotnicowych w ramach projektu Nr ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/012 "Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce -  Terespol, Etap I " Wartość umowy netto: 4 171 172, 09 PLN Umowę ze strony PKP PLK S.A., podpisali: Pan Prezes Marek Pawlik Pan Prezes Zbigniew Zarychta. Umowę ze strony Wykonawcy podpisali: Stefan Dziedziul - Prezes Zarządu Marita Szustak - Wiceprezes Zarządu   Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. Lider "Konsorcjum z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kniaziewicza 19". Zobacz informację prasową