Powrót

Podpisanie umowy inwestycyjnej

Przedmiotem podpisanej umowy nr FS 2004/PL/16/C/PT/006-07 jest wykonanie  dokumentacji  projektowej, dokumentacji  przetargowej dla robót budowlanych   w ramach projektu modernizacji linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) i układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia-Warszawa Zachodnia łącznie ze stacjami  oraz przystankami i  tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym w ramach projektu 2004/PL/16/C/PT/006 "Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa-Gdynia, Etap I". Wartość umowy wynosi:
 • 8 930 136,00 EURO (netto)
Wykonawcą umowy jest:
 • PÖYRY Infra GmbH z siedzibą w Lörach (Niemcy)
 • PÖYRY Infra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:
 • członek Zarządu – Pani Teresa Zwiernik
 • członek Zarządu – Pani Agnieszka Safuta-Pawlak
Natomiast ze strony Wykonawcy  PÖYRY Infra GmbH i PÖYRY Infra Sp. z o.o.:
 • Prezes PÖYRY Infra GmbH – Pan Johann Schmieder
 • Vice Prezes PÖYRY Infra Sp. z o.o. – Pan Marcin Grabowski
Umowa nr FS 2002/PL/16/P/PA/008-02 dotyczy wykonania dokumentacji przedprojektowej dla zadania modernizacji odcinka Białystok-Suwałki - Trakiszki-granica państwa, realizowanego w ramach projektu  ISPA/FS nr  2002/PL/16/P/PA/008 "Pomoc techniczna dla  przygotowania projektu "Modernizacja linii E 75 na odcinku Warszawa-Białystok-Suwałki-Trakiszki-granica państwa (Rail Baltica)". Wartość umowy wynosi:
 • 1 052 210,00 EURO (netto)
Wykonawcą umowy jest:
 • PÖYRY Infra GmbH z siedzibą w Lörach (Niemcy)
W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:
 • członek Zarządu - Pani Teresa Zwiernik
 • członek Zarządu - Pani Agnieszka Safuta-Pawlak

Natomiast ze strony Wykonawcy  PÖYRY Infra GmbH :
 •  Prezes PÖYRY Infra GmbH - Pan Johann Schmieder
 • Prokurent PÖYRY Infra Sp. z o.o. - Pan Berthod Kamm
Umowa nr 2002/PL/16/P/PA/008-03 dotyczy opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla modernizacji linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok-Suwałki-Trakiszki-granica państwa, realizowanego w ramach projektu ISPA/FS nr 2002/PL/16/P/PA/008 - Pomoc techniczna dla przygotowania projektu "Modernizacja linii E 75 na odcinku Warszawa - Białystok-Suwałki-Trakiszki-granica państwa (Rail Baltica)". Wartość umowy wynosi:
 • 100 001,70 EURO (netto)
Wykonawcą umowy jest:
 • Eko-Log Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:
 • członek Zarządu – Pani Teresa Zwiernik
 • członek Zarządu – Pani Agnieszka Safuta-Pawlak
Natomiast ze strony Wykonawcy  Eko-Log Sp. z o.o.:
 • Członek Zarządu – Pani Katarzyna Walkowiak 
 • Członek Zarządu – Pan Jakub Smakulski

zobacz informację prasową.....