Powrót

Podpisanie trzech umów inwestycyjnych

1. Umowa NR FS 2004/PL/16//C/PT/006-07 "Wykonanie  dokumentacji  projektowej, dokumentacji  przetargowej dla robót budowlanych  w ramach projektu modernizacji linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) i układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia- Warszawa Zachodnia łącznie ze stacjami  oraz przystankami i  tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym" w ramach projektu 2004/PL/16/C/PT/006.
 • Wykonawcą umowy NR FS 2004/PL/16/C/PT/006 – 07 jest konsorcjum firm w składzie:
  PÖYRY Infra GmbH z siedzibą w Lörrach i Poyry Infra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
 • Wartość umowy wynosi:
  8 930 136,00 EURO (netto)
2. Umowa NR FS 2002/PL/16/P/PA/008-02 "Wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania modernizacji odcinka Białystok - Suwałki - Trakiszki - granica państwa", realizowanego w ramach projektu  ISPA/FS nr  2002/PL/16/P/PA/008 - Pomoc techniczna dla  przygotowania projektu "Modernizacja linii E 75 na odcinku Warszawa - Białystok - Suwałki - Trakiszki - granica państwa (Rail Baltica)".
 • Wykonawcą umowy FS 2002/PL/16/P/PA/008-02 jest konsorcjum firm w składzie:
  PÖYRY Infra GmbH z siedzibą w Lörrach
 • Wartość umowy wynosi:
  1 052 210,00 EURO (netto)
3. Umowa NR FS 2002/PL/16/P/PA/008-03 "Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla modernizacji linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki - granica państwa", realizowanego w ramach projektu ISPA/FS nr 2002/PL/16/P/PA/008 - Pomoc techniczna dla przygotowania projektu "Modernizacja linii E 75 na odcinku Warszawa - Białystok - Suwałki - Trakiszki - granica państwa (Rail Baltica)".
 • Wykonawcą umowy NR FS 2002/PL/16/P/PA/008-03 jest:
  Eko-Log Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
 • Wartość umowy wynosi:
  100 001,70 EURO (netto)