Powrót

Podpisana umowa na odbudowę i modernizację linii kolejowej E 30/CE 30 stacja Miękinia

Uroczyste podpisanie umowy „Odbudowa i modernizacja  linii kolejowej  E-30/CE-30 na odcinku Opole-Wrocław–Legnica, stacja Miękinia tor nr 1 i 2” odbyło się 20 marca 2009 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. we Wrocławiu. W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali: Jerzy Dul Naczelny Dyrektor PKP PLK S.A. Oddziału Regionalnego we Wrocławiu i Mieczysław Rodak Z-ca Naczelnego Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych, natomiast ze strony wykonawcy Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pan Jerzy Jóźwik Prezes Zarządu i Andrzej Grobicki – Członek Zarządu. Wartość kontraktu wynosi: brutto 55 052 677,30 zł. Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od daty podpisania. Na odcinku ok. 5 km stacji wymienione zostaną tory i rozjazdy oraz odwodnienie. Zamontowana będzie nowa sieć trakcyjna, urządzenia elektroenergetyki i łączności. Ponadto zmodernizowane zostaną 2 obiekty inżynieryjne i wybudowany 1 przepust. W ustalonych lokalizacjach, wzdłuż terenu stacji, zamontowane zostaną ekrany akustyczne. Po przebudowie funkcjonalne perony będą miały nowe oświetlenie i urządzenia służące podróżnym -  siedzenia i tablice informacyjne. Inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na szlaku Środa Śląska – Malczyce jest częścią modernizacji linii kolejowej E 30 Opole – Wrocław – Legnica – Węgliniec – Zgorzelec/Bielawa Dolna. Dodatkowe informacje:
Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny we Wrocławiu
tel. 0694 480 239