Powrót

Pociągi pod kontrolą nowej nastawni Łowicz Główny

Stacja Łowicz podróżni na peronie, pociągi na torach fot. Łukasz Bryłowski

Rezultatami inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego są nie tylko krótsze i wygodniejsze podróże, ale także wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Równolegle z budową nowych torów montowane są nowoczesne systemy sterowania, które zapewniają m.in. sprawny przejazd większej liczby pociągów.

Pociągi na ekranach komputerów

Na stacji Łowicz Główny i przyległych szlakach od września 2021 r. sprawne prowadzenie ruchu pociągów umożliwiają komputerowe urządzenia. Nowoczesne systemy zastąpiły układy mechaniczne, w które były wyposażone 3 stare nastawnie. W nowej nastawni docelowo powstanie Lokalne Centrum Sterowania. Dyżurni ruchu będą śledzić na monitorach pociągi na ok. 50 kilometrowym odcinku Sochaczew – Łowicz – Żychlin (na trasie Warszawa – Poznań).

Urządzenia zamontowane w torach odnotowują liczbę przejeżdżających pociągów przez stację Łowicz Główny. Dzięki kamerom kolejarze mają stały podgląd na przejazdy kolejowo-drogowe w Łowiczu. Docelowo nadzór obejmie 33 skrzyżowania dróg z torami między Sochaczewem a Żychlinem.

Lokalne Centrum Sterowania obejmie nie tylko Łowicz Główny, ale też stacje Bednary, Jackowice, Żychlin oraz przystanki osobowe Nowa Sucha, Kęszyce, Jasionna Łowicka, Mysłaków, Niedźwiada Łowicka, Zosinów. Wyposażanie i rozbudowa obiektu w Łowiczu oraz budowa urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym na odcinku Sochaczew- Żychlin zakończy się III kwartale 2022 roku.

Modernizacja trasy Poznań – Warszawa objęła również budowę nowych centrów sterowania w Kutnie i Koninie.

Nowoczesne lokalne centra sterowania (LCS) wspomagają pracę dyżurnych ruchu dzięki „weryfikowaniu” czynności ludzi przez systemy komputerowe. Możliwe jest prowadzenie stałego nadzoru nad ruchem pociągów z jednego miejsca. Lokalne centra sterowania na bieżąco nadzorują i monitorują wszystkie parametry dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dzięki temu zwiększa się poziom bezpieczeństwa. Nowoczesne urządzenia zapewniają także większą przepustowość linii – możliwość kursowania większej liczby pociągów.

Modernizacja stacji Łowicz Główny

Na stacji Łowicz Główny podróżni korzystają z dwóch nowych, wyższych peronów dostosowanych do potrzeb podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Prace w nowym przejściu podziemnym i oddanie do użytku wind wykonawca planuje zakończyć w połowie roku.

Większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym oraz sprawną komunikację w mieście umożliwi nowy wiadukt drogowy nad linią kolejową w ciągu ul. 3 Maja i ul. Warszawskiej. Zakończono już budowę głównej konstrukcji nad torami. Realizowane są prace wykończeniowe na wiadukcie. Oddanie wiaduktu do użytku zaplanowano w III kwartale tego roku.

Inwestycja na trasie Poznań – Warszawa umożliwi dogodne łączenie ruchu pasażerskiego i towarowego na linii, będącej ważną częścią korytarza TEN–T Morze Północne ‒ Bałtyk. Efektem prac będzie większy komfort oraz wyższy poziom bezpieczeństwa na torach między stolicą Polski i stolicą Wielkopolski. Istotnie poprawi się przepustowość linii – na trasę będzie mogło wyjechać więcej pociągów. Zapewnione będą lepsze warunki przewozu towarów.

Projekt „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz” warty jest ponad 2 mld zł. Wykonywany jest z wykorzystaniem środków z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Zasadnicze prace planowane są do końca 2022 r. W ramach prac wprowadzono dodatkowe wzmocnienia gruntu i przebudowę podziemnych instalacji, niezaznaczonych wcześniej na mapach. Zwiększył się zakres robót.

Więcej informacji o efektach inwestycji dostępnych jest na stronie internetowej projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Kontakt dla mediów:
Rafał Wilgusiak
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02