Powrót

PLK zapewniają lepszy dostęp koleją do portów w Trójmieście [FOTOGALERIA]

Pociągi towarowe na nowych torach do portu Gdańsk. fot. Szymon Danielek PKP PLK (1)

PLK konsekwentnie zwiększają możliwości ekologicznego przewozu towarów koleją do nadbałtyckich portów. Projekt pn. „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” jest w fazie odbioru końcowego. Pociągi jeżdżą po zmodernizowanych torach z nową siecią trakcyjną m. in. w obrębie stacji Gdańsk Zaspa Towarowa i Gdańsk Port Północny. Zabudowano 72 km nowych torów i 233 rozjazdy. Od grudnia 2021 r. kierowcy korzystają z nowego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ku Ujściu, który poprawił bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym oraz usprawnił komunikację w tej części miasta.

W ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” zabudowano już blisko 80 km torów oraz ponad 200 rozjazdów. Powstają dwa nowe wiadukty kolejowe, które usprawnią przejazd do portu. Gotowa jest publiczna ładownia oraz 11 podziemnych zbiorników retencyjnych, kolejne dwa są w budowie. Z oddanego do użytku w marcu br. Lokalnego Centrum Sterowania Gdynia Port prowadzony jest ruch pociągów do nabrzeży. Prace dyżurnych ruchu wspierają nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. W ciągu doby kolejarze zapewniają sprawne i bezpieczne przejazdy około 50 pociągów z ładunkami oraz podczas około 230 jazd manewrowych.

Inwestycje PLK do trójmiejskich portów mają wartość ponad 2,6 mld zł netto. Prawie 40 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne ze środków instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. Dzięki realizacji projektów do nabrzeży dojeżdżają cięższe i dłuższe, nawet 750-metrowe pociągi, które mogą zabrać więcej towarów. Jazda składów jest bardziej ekologiczna, sprawniejsza i bezpieczniejsza.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

 

Kontakt dla mediów:
Przemysław Zieliński
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02