Powrót

PLK z maturzystami

Zorganizowane 13 marca 2009r spotkanie uzupełniło m.in. wiedzę uczniów zdających maturę z geografii oraz przybliżyło zagadnienia związane z zaletami transportu kolejowego i ochroną środowiska podczas realizowanych inwestycji.

Słuchacze otrzymali również materiały informacyjne na temat projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej m.in. na linii E 30 oraz E 59.

            Spotkanie było także okazją do przedstawienia efektów modernizacji linii kolejowych i szans na wykorzystanie transportu kolejowego w regionie.

            Uzupełnieniem prezentacji jest eksponowana w szkole wystawa fotograficzna: Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych na terenie Dolnego Śląska.