Powrót

PLK przekazały kolejne należności podwykonawcom Astaldi

- Jesteśmy w bieżących kontaktach z podwykonawcami Astaldi. Przekazujemy kolejne należności. Wypłacono już 40 mln zł. Spółka wykorzystuje wszystkie możliwe i zgodne z prawem możliwości, by jak najszybciej zrealizować pozostałe należności – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały ponad 40 mln zł. W czwartek były płatności dla kolejnych 8 podwykonawców Astaldi, którzy nie otrzymali wcześniej należności za wykonaną pracę. Podwykonawcy Astaldi nie są pozostawieni bez wsparcia.

PLK regulują wszystkie należne kwoty zgodnie z przepisami prawa: kodeksem cywilnym i prawem zamówień publicznych. Zróżnicowanie sytuacji podwykonawców powoduje, że konieczne jest indywidualne podejście do poszczególnych podmiotów, które w różny sposób zawierały umowy z Astaldi. By zapewniać jak najszybsze płatności, pracownicy PLK wzmacniają zespół inżyniera kontraktu – podmiot obsługujący rozliczenie na projekcie. Zespół będzie pracował przez weekend.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozwiązują także dodatkowe problemy utrudniające płatności dla podwykonawców. To bierność PBDiM z Mińska Mazowieckiego, firma nie udostępnia wyników przeprowadzonych badań, a takie dane są niezbędne do potwierdzania jakości wykonanych prac i tym samym zapewnienia możliwości wypłaty. Również Astaldi S.p.A. nie przyjmuje dokumentów, a to wydłuża procedury. Postępowania dotyczą 106 podmiotów na kwotę około 115 mln zł.

Wypłaty dotyczą podwykonawców Astaldi z kontraktów: linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin w km 107.283 – 175,850 LOT C oraz linii Poznań – Leszno „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Leszno. PLK zamierzają jak najszybciej kontynuować roboty na linii Lublin –Warszawa i Wrocław – Poznań. Roboty będą prowadziły spółki zależne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ze względu na sytuacje z Astaldi opóźnienia prac na linii lubelskiej oceniane jest na około pół roku.


Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 473 30 02
tel. kom. +48 694 480 239