Powrót

PLK podpisały umowę objęcia akcji firmy Trakcja S.A.

Tor kolejowy i sieć trakcyjna fot. Włodzimierz Włoch

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 8 lipca 2022 r. podpisały umowę objęcia akcji Trakcja S.A. Zawarcie umowy jest istotne dla całej procedury emisji nowych akcji i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego. PLK dokapitalizują Trakcję S.A. kwotą 200 mln zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcji S.A., firma wyemitowała 250 milionów nowych akcji, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. objęły za kwotę 200 mln zł. Objęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. akcje nowej emisji pozwolą zarządcy infrastruktury uzyskać status akcjonariusza większościowego.

Podpisana dziś umowa objęcia akcji zobowiązuje akcjonariusza (PLK) do wniesienia na rzecz spółki Trakcja S.A. wkładu pieniężnego na pokrycie akcji.

Obecnie realizujemy największe w historii inwestycje na polskiej kolei. Firma Trakcja S.A., która wejdzie w struktury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., będzie wsparciem w realizacji tego zadania. Wspólnie konsekwentnie dążymy do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej – powiedział minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.

Wykwalifikowana kadra Trakcji, doświadczenie w branży budownictwa kolejowego oraz posiadany sprzęt będą wsparciem dla PLK przy pracach związanych zarówno z utrzymaniem infrastruktury kolejowej jak i robotami inwestycyjnymi. Zwiększą się możliwości sieci kolejowej – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Trakcja dołączy do grona czterech spółek zależnych PLK, do którego należą Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o., oraz Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 571 370 229