Powrót

PLK ostatnie przygotowania do przewozów na EURO

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele przewoźników i spółek kolejowych związanych z organizacją lub prowadzących działalność w trakcie turnieju.
Ustalono ścisłą współpracę zarządcy infrastruktury z przewoźnikami pasażerskimi i towarowymi. Dokładnie omówiono zasady kursowania pociągów podczas dni meczowych, ze szczególnym uwzględnieniem pociągów dedykowanych dla kibiców.
Priorytetem w czasie trwania Euro 2012 będą pociągi w relacjach pomiędzy Miastami Gospodarzami, zarówno rozkładowe, jak i uruchamiane indywidualnie oraz pociągi międzynarodowe.
Uzgodniliśmy ostatnie szczegóły współpracy z przewoźnikami, zabezpieczamy dodatkowe lokomotywy, zespoły pracowników oraz sprzęt, aby utrzymać sprawne przewozy podczas turnieju – mówił Andrzej Pawłowski członek Zarządu PKP Polskich linii Kolejowych, przewodniczący Zespołowi Zarządzania Kryzysowego PLK.
Polskie Linie Kolejowe zabezpieczą w poszczególnych dniach ponad 170 zespołów szybkiego usuwania awarii, 25 specjalnych pociągów ratownictwa kolejowego. W dni meczowe w rezerwie będzie łącznie ponad 30 dodatkowych lokomotywy elektrycznych i spalinowych. W gotowości będzie również ponad 80 pociągów PKP Energetyka do naprawy sieci trakcyjnej.
Służby Polskich Linii Kolejowych dokonały już przeglądu tras planowanych do przewozu kibiców turnieju EURO 2012.
Tereny i obiekty kolejowe będą zabezpieczane przez Straż Ochrony Kolei. SOK otrzymało 53 samochody terenowe i 9 pojazdów Mobilnego Centrum Monitoringu. Zapewniona jest stała współpraca Spółki ze służbami zaangażowanymi w zabezpieczenie turnieju.


Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.