Powrót

PLK inwestują w profesjonalistów

W specjalistycznych pouczeniach okresowych wzięło udział w tym roku ponad 30 tysięcy uczestników. Byli to m.in. zatrudnieni w PLK dyżurni ruchu, nastawniczy, dróżnicy przejazdowi, automatycy, toromistrze, odpowiedzialni za bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów. Szkolenia utrwalają m.in. właściwe reakcje i wiedzę. Pouczenia prowadzą osoby z doświadczeniem i ze specjalistyczną wiedzą, co pozwala szczegółowo wyjaśniać uczestnikom wszystkie zagadnienia. Utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa wymaga bieżących szkoleń, sprawdzania znajomości przepisów i praktycznych czynności na posterunkach ruchu.

40 sytuacji kryzysowych

Prawie 1000 osób przeszło szkolenia na nowoczesnym sprzęcie o wartości 4,5 mln zł - symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności. To przede wszystkim dyżurni ruchu i kandydaci na to stanowisko. Pracownicy sprawdzili się w typowych i nadzwyczajnych 40 sytuacjach kryzysowych, które mogą wydarzyć się podczas pracy. Do końca roku z kursów skorzysta jeszcze blisko 300 osób. Praca każdej osoby jest omawiana, a odwzorowanie prawdziwych urządzeń oddaje rzeczywiste warunki pracy.

PLK motywują pracowników do zdobywania nowych kompetencji. W bieżącym roku blisko 1300 zatrudnionych na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu pociągów zdobyło dodatkowe uprawnienia zawodowe, np. nastawniczy lub dróżnicy przejazdowi zyskali kwalifikacje do pracy na stanowisku dyżurnych ruchu. Pracownicy spółki biorą także udział w zewnętrznych kursach głównie z obszaru inwestycji i funduszy unijnych, a także rachunkowości oraz uczestniczą w kursach językowych.

26 szkół dla kolejarzy

W nowym roku szkolnym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontynuują współpracę z 26 szkołami ponadgimnazjalnymi m.in. z Zespołem Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi czy Zespołem Szkół Transportowo - Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. Placówki dostają materiały szkoleniowe i mogą ubiegać się o wsparcie dydaktyczne i doposażanie szkolnych pracowni. W tym roku PLK przekazały m.in. sprzęt elektrotechniczny na rzecz Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach. Do uczniów kierunków kolejowych w szkołach w Siedlcach i Dęblinie trafiły urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz 25 komputerów. PLK wpierają szkoły także w organizacji praktyk. Zajęcia na kolei i spotkania z pracownikami spółki są atrakcyjne i ukazują specyfikę pracy na kolei.

Program stypendialny

Przyszli technicy transportu kolejowego, automatycy, elektroenergetycy transportu szynowego, technicy dróg i mostów kolejowych przy dobrych ocenach mają szansę na udział w programie stypendialnym, fundowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Stypendia w wysokości od 250 do 450 zł są przewidziane od drugiej klasy. Najlepszym uczniom PLK zapewniają dodatkowe wypłaty w wysokości 500 zł na zakończenie roku szkolnego. W ubiegłym roku przyszli kolejarze otrzymali wsparcie finansowe o łącznej wartości ponad 600 tys. złotych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dbają o utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa i pracy na kolei. Okresowe szkolenia pracowników w obszarach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego są jednym z elementów programu działań zarządcy infrastruktury na rzecz bezpieczeństwa. Wsparcie dydaktyczne i finansowe w trakcie nauki dla uczniów kierunków kolejowych jest inwestycją zarządcy infrastruktury w przyszłą kadrę pracowniczą.

Kontakt dla mediów:
Joanna Kubiak
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. kom. +48 22 473 30 02

Pliki do pobrania