Powrót

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Przewoźników

Spotkania dotyczyło głównie uzgodnień w sprawie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji projektu Regulaminu przydzielania tras pociągów (.) 2012/2013. Temat będzie kontynuowany na kolejnym spotkaniu.

Zgodnie z ustaleniami, przedstawiciele kolejowych przewoźników pasażerskich i towarowych przedstawili Radzie Przewoźników propozycje dotyczące rekompensat za utrudnienia na sieci zarządzanej przez PLK.

Poruszono również kwestię standardów utrzymania peronów. Andrzej Pawłowski, członek Zarządu PLK poinformował, że spółka zamierza zrealizować program rewitalizacji peronów, który w korzystnie zmieni warunki obsługi podróżnych.

Rada Przewoźników jest zespołem doradczym wspomagającym działania Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., zarządcy publicznej sieci linii kolejowych w Polsce, w sprawach dotyczących rozwoju transportu kolejowego.

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.