Powrót

Pięć nowych wiaduktów na obszarze LCS Działdowo.

Umowa przewiduje wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych w następujących lokalizacjach: • obejmujących wiadukt drogowy w ciągu tzw. Północnej Obwodnicy Mławy, • wiadukt kolejowy w miejscowości Mławka, • wiadukt kolejowy w miejscowości Mławka w ciągu drogi gminnej nr 188073N, • wiadukt drogowy w miejscowości Iłowo Osada w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544, • wiadukt drogowy w Działdowie.   Zadanie na kwotę 50 584 142,73 PLN brutto w okresie 26 miesięcy zrealizuje firma Mostostal Białystok Sp. z o.o.   Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest kolejnym etapem modernizacji połączenia kolejowego z Warszawy do Gdyni. Celem projektu jest zwiększenie komfortu podróżowania, podniesienie standardu bezpieczeństwa, a także zasadnicze skrócenie czasu przejazdu z Warszawy do Trójmiasta. Budowa wiaduktów, których na trasie z Warszawy do Gdyni powstanie ponad 100. Budowa skrzyżowań dwupoziomowych wpływa to nie tylko wzrost bezpieczeństwa ruchu kolejowego i możliwość podniesienia prędkości ponad 160 km/h. Powstanie wiaduktów korzystnie wpływa na atrakcyjność wielu terenów oraz stwarza możliwość dotarcia do obszarów dotychczas niewykorzystywanych.        

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

tel.22 47 321 47, e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko