Powrót

Otwarto oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy stacji Pyskowice

W dniu 20 marca 2012 r. w Sosnowcu otwarto oferty na wykonanie przebudowy stacji Pyskowice, wymianę sieci trakcyjnej nad dwoma torami szlaku Pyskowice – Paczyna oraz wzmocnienia podtorza w dwóch torach.
Zakres przebudowy stacji Pyskowice jest kontynuacją rozpoczętego w 2010 roku  programu inwestycyjnego "Rewitalizacja linii kolejowej nr 132/135 na odcinku Gliwice Łabędy - Strzelce Opolskie - Opole Groszowice".
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 29 834 511, 00 PLN

Oferty na realizację zadania złożyło 10 Wykonawców:

Oferta Nr 1 złożona przez: Konsorcjum:
1.Skanska S.A.
2.Skanska a.s
oferowana cena:  37 063940,99 PLN brutto,
Oferta Nr 2 złożona przez:
Konsorcjum:
1)Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

2)Przedsiebiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „ARMEX” Sp. z o.o.
ul.Gen.Grota-Roweckiego 187  41-200 Sosnowiec
oferowana cena 42 433 770,00 PLN brutto,

Oferta Nr 3 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.
oferowana cena:  41 723 919,78  PLN brutto,

Oferta Nr 4 złożona przez:
Strabag Sp. z o.o.
oferowana cena:  41 752 133,25 PLN brutto,

Oferta Nr 5 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL” Sp. z o.o.
oferowana cena:  45 419 599,80 PLN brutto,

Oferta Nr 6 złożona przez:
Konsorcjum:
1.Track Tec Koltram Sp. z o.o.
2.Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A.
3.Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.
oferowana cena:  35 651 317,53 PLN brutto,
                                       
Oferta Nr 7 złożona przez:
Mostostal Warszawa S.A.
oferowana cena:  47 456 967,00 PLN brutto, Oferta Nr 8 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie
Spółka Akcyjna
oferowana cena:  33 688 716,00 PLN brutto,

Oferta Nr 9 złożona przez:
PORR (POLSKA) S.A.
oferowana cena:  34 289 940,00 PLN brutto,

Oferta Nr 10 złożona przez:
Konsorcjum
1.Przedsiębiorstwo „UNITOR B” Sp. z o.o.
2.BONCIANI SPA UNIPERSONALE
oferowana cena:  35 545 866,59 PLN brutto,

            Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni kolejowej na długości ok. 2,8  km, likwidacja i wymiana rozjazdów, przebudowa sieci trakcyjnej w stacji Pyskowice, przebudowa  urządzeń sterowania ruchem kolejowym, zabudowa urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów, wykonanie zadaszenia nad zejściem do przejścia pod torami do peronów 2 i 3 na peronie 1 w stacji Pyskowice oraz wzmocnienie podtorza w torach nr 1 i 2 szlaku Pyskowice  - Paczyna.
             W wyniku realizacji inwestycji nastąpi podniesienie prędkości do 100km/h na stacji Pyskowice oraz 120 km/h na szlaku Pyskowice – Paczyna oraz dostosowanie układu rozjazdowego i torowego w stacji Pyskowice do aktualnych potrzeb przewozowych. Podwyższy się również bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów
i funkcjonalność pracy stacji Pyskowice.
            Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2012 roku. Roboty zostaną sfinansowanę ze środków budżetowych ujętych
w wykazie projektów  odtworzeniowych uwzględnionych w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych na lata 2010 – 2015.


Jacek Karniewski
PKP   Polskie Linie Kolejowe S.A.   
Centrum  Realizacji  Inwestycji  w   Warszawie                                   
Oddział Południowy