Powrót

Otwarto oferty w „Projekcie rozjazdowym”

Zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym POIiŚ 7.1-71” dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych na ponad 700 rozjazdach i 4 przejazdach kolejowych
Ze względu na znaczną ilość rozjazdów zadanie zostało podzielone na 4 części:
  • Część 1 obejmuje teren Zakładów Linii Kolejowych w Łodzi, Skarżysku Kamiennej, Kielcach i Lublinie, gdzie zostanie zabudowanych 141 rozjazdów oraz jeden przejazd kolejowy. Na sfinansowanie tej części zadania, zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 86 100 000,00 zł netto (105 903 000,00 zł brutto).
  • Część nr 2 obejmuje teren Zakładów Linii Kolejowych w Częstochowie, Krakowie, Nowym Sączu, Rzeszowie, Sosnowcu i Tarnowskich Górach, gdzie zostanie zabudowanych 254 rozjazdy oraz 3 przejazdy kolejowe. Na sfinansowanie tej części zadania, zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 126 000 000,00 zł netto (154 980 000,00 zł brutto).
  • Część 3 zadania obejmuje teren Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy, na którym zostanie zabudowanych 154 rozjazdów kolejowych. Na sfinansowanie tej części zadania, zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 94 000 000,00 zł netto (115 620 000,00 zł brutto).
  • Część nr 4 obejmuje teren Zakładu Linii Kolejowych w Opolu, Wałbrzychu, Wrocławiu, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim i Szczecinie, na którym zostanie zabudowanych wykonanych 160 rozjazdów kolejowych. Na sfinansowanie tej części zadania, zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 118 400 000,00 zł netto (145 632 000,00 zł brutto)
Wpłynęło dziewięć ofert na realizację zadania:
Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. zgłosiło swoją ofertę na drugą  część zadania w kwocie: 179 404 600,00 zł netto (220 667 658,00 zł brutto).
Oferta nr 2: PORR (Polska) S.A. zgłosił swoją ofertę na trzecią część zadania w kwocie: 134 856 074,18 zł netto, (165 872 971,18 zł brutto).
Oferta nr 3: Konsorcjum w składzie: OHL ZS, a.s., OHL ZS Polska Sp. z o.o. zgłosiło swoją ofertę na drugą część zadania w kwocie: 191 755 289,00 zł netto (235 859 005,47 zł brutto) oraz na czwartą część zadania w kwocie: 103 194 909,00 zł netto (126 929 738,07 zł brutto).
Oferta nr 4: Konsorcjum w składzie: Schweerbau GmbH&Co. KG, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. zgłosiło swoją ofertę na pierwszą część zadania w kwocie: 101 025 108,00 netto (124 260 882,84 zł brutto) oraz na drugą część zadania w kwocie 163 879 633,00 zł netto, (201 571 948,59 zł brutto). 
Oferta nr 5: TORPOL S.A. zgłosił swoją ofertę na czwartą część zadania w kwocie: 123 998 604,53 zł netto (152 518 283,57 zł brutto).
Oferta nr 6: Konsorcjum w składzie: Salcef Polska Sp. z o.o., Salcef Constrozioni edili e Ferroviarie S.p.A., Salcef Constrozioni edili e Ferroviarie S.p.A S.A. Oddział w Polsce, złożyło swoją ofertę na pierwszą część zadania w kwocie: 122 822 993,56 zł netto (151 072 282,08 zł brutto).
Oferta nr 7: VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., złożyło swoją ofertę na pierwszą część zadania w kwocie: 104 087 337,00 zł netto (128 027 424,51 zł brutto), na drugą część zadania w kwocie 176 717 332,09 zł netto (217 362 318,47 zł brutto), na trzecią część zadania w kwocie 154 903 718,51 zł netto (190 531 573,77 zł brutto) oraz na czwartą część zadania w kwocie 140 276 881,43 zł netto (172 540 564,16 zł brutto).
Oferta nr 8: Konsorcjum w składzie Eiffage Polska Koleje Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL” Sp. z o.o. złożyło swoją ofertę na pierwszą część zadania w kwocie 95 270 791,22 netto (117 183 073,20 brutto)
Oferta nr 9: Pomorskiej Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. złożyło swoją ofertę na trzecią część zadania w kwocie 106 232 632,17 netto (130 666 137,57 brutto)
Obecnie komisja przetargowa sprawdza oferty pod względem formalnym. Wyłoniony Wykonawca będzie miał na wykonanie zadania 22 miesiące od dnia podpisania umowy. 
Wykonane prace wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. Inwestycja pozwoli również na zwiększenie prędkości jazdy pociągów, co będzie skutkowało skróceniem czasu przejazdu na danych odcinkach linii kolejowych. 


„Projekt  ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko”.

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl