Powrót

Otwarto oferty na modernizację układu torowego wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym na stacji Dąbrowa Górnicza

Modernizacja ta jest realizowana w ramach zadania inwestycyjnego „Linia kolejowa nr 1 Zawiercie - Katowice” i zostanie sfinansowana ze środków budżetowych.
Linia kolejowa Nr 1 Warszawa – Katowice jest linią dwutorową, zelektryfikowaną
o znaczeniu państwowym i stanowi część składową ciągu przewozowego E-65  Gdynia - Warszawa - CMK - Katowice - Zebrzydowice – granica Polski – wchodzi w skład transeuropejskiej sieci transportu kolejowego (TEN-T).
Na stacji Dąbrowa Górnicza obowiązują ograniczenia prędkości do 60 – 70 km/h, a na przejściu na obu torach ograniczenie wynosi  40 km/h.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 14 mln 760 tys. złotych.
Oferty na realizację tego zadania złożyło 4 wykonawców:

Zakres inwestycji obejmuje:
  • na stacji Dąbrowa Górnicza: przebudowę układu torowego i zmianę geometrii torów, likwidację  oraz przebudowę rozjazdów, przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, wykonanie podjazdu na peron przystosowanego dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, przebudowę urządzeń łączności, budowę nastawni kontenerowej, przebudowę oświetlenia zewnętrznego oraz modernizację i regulację sieci trakcyjnej z dostosowaniem jej do nowego układu torów w stacji,
  • na stacji Katowice: wymianę  rozjazdów  wraz z wymianą napędów,
  • na stacji Będzin: montaż urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów.
Inwestycja umożliwi eliminację ograniczeń eksploatacyjnych
i przywrócenie parametrów techniczno - eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej (przejazd przez stację Dąbrowa Górnicza z prędkością 100 km/h). Znacząco poprawi się również bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów oraz warunki pracy dyżurnych ruchu dzięki przeniesieniu obsługi do nowej nastawni dysponującej.
Zakończenie tych inwestycji przewidywane jest do 30 listopada 2012 roku.Jacek Karniewski         
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.   
Centrum  Realizacji  Inwestycji w Warszawie                                   
Oddział Południowy