Powrót

Otwarcie ofert na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia informatycznego


8 marca 2010r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otwarto oferty na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia informatycznego z zakresu XML + JBOSS oraz ASP + JAVA realizowanego w ramach projektu FS 2004/PL/16/C/PA/002 „Pomoc w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych z Funduszu Spójności”.

Szkoleniem zostaną objęci pracownicy Biura Informatyki Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w celu wdrożenia TAF TSI na sieci kolejowej w Polsce. System ten obejmuje systemy rezerwacji drogi dla pociągu i obejmuje aplikacje dla usług towarowych. Celem systemu jest zapewnienie sprawnej wymiany informacji m.in. pod kątem wyboru najbardziej opłacalnego ekonomicznie połączenia.

Na wykonanie zadania, przy przewidzianej na ten cel kwocie 18 300 euro brutto, wpłynęły następujące oferty:

1.    BSC Polska Sp. z o.o., Warszawa         8 500,00 euro brutto
2.    Altkom Akademia S.A. Warszawa         5 200,00 euro brutto.