Powrót

Osiem ofert na modernizację linii Paczyna – Lubliniec

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach w dniu 30 maja 2011 r., otworzyły oferty w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury kolejowej na linii Nr 152 (Paczyna – Lubliniec) odcinek Krupski Młyn-Lubliniec, tor nr 1, km 27,900 – 40,262” w ramach programu „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych na terenie Śląska w ruchu towarowym - Etap III”. Wartość zamówienia została określona na kwotę brutto 29 338 426,54 zł. Oferty na realizację tego zadania złożyło ośmiu wykonawców:   Oferta nr 1 złożona przez TSS GRADE POLSKA Sp. z o.o. oferowana cena: 27 767 865 00 zł brutto,( 22 575 500,00 zł netto)   Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna oferowana cena: 30 299 574,00 zł brutto, ( 24 633 800,00 zł netto)   Oferta nr 3 złożona przez TORPOL Sp. z o.o. oferowana cena: 28 282 560,81 zł brutto, ( 22 993 951,88 zł netto)   Oferta nr 4 złożona przez Skanska S.A. oferowana cena: 24 456 283,81 zł brutto, ( 19 883 157,57 zł netto)   Oferta nr 5 złożona przez Konsorcjum: 1. Strabag Sp. z o.o. 2. Strabag Rail GmbH oferowana cena : 29 401 128,06 zł brutto, ( 23 903 356,15 zł netto)   Oferta nr 6 złożona przez Konsorcjum: 1. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. 2. Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. oferowana cena: 31 319 497,38 zł brutto, ( 25 463 006,00 zł netto)   Oferta nr 7 złożona przez Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Spółka z o.o. oferowana cena: 29 821 126,96 zł brutto, ( 24 244 818,67 zł netto )   Oferta nr 8 złożona przez Konsorcjum: 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL” Sp. z o.o. 2. LEONHARD WEISS GmbH & CO.KG, uprawniona do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Leonhard-Weiss-Straße LEONHARD WEISS GmbH & CO.KG ( Spółka komandytowa ) oferowana cena: 28 729 058,73 zł brutto, (23 356 958,32 zł netto)   Termin wykonania prac 30 listopada 2011r.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy infrastruktury kolejowej na odcinku Krupski Młyn – Lubliniec linii kolejowej nr 152. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: • przebudowę 12,4 km nawierzchni kolejowej, • wymianę 3 kpl. Rozjazdów, • przebudowę 12 przejazdów kolejowych, • wymianę uszkodzonych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, • wymianę elektrycznych napędów zwrotnicowych, • rozbiórkę budynku nastawni.   W wyniku realizacji inwestycji nastąpi: • likwidacja ograniczeń prędkości pociągów, • przywrócenie prędkości rozkładowej na przebudowanym odcinku do V = 100 km/h., • skrócenie czasu jazdy pociągów pasażerskich o 17 - 20 minut, • poprawa jakości ruchu pociągów, • dostosowanie przejazdów do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.   Zadanie to będzie finansowane ze środków budżetowych.  

Jacek Karniewski

PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Katowicach