Powrót

Ogłoszono przetarg na nadzór inwestorski na modernizację E 30 na odcinku Kraków – Rzeszów

Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami, administrowanie oraz koordynację realizacji umów zawartych na wykonanie prac projektowych i robót, objętych zakresem przetargów w ramach modernizacji linii kolejowej E30/C-E30 między Krakowem i Rzeszowem prowadzonych na odcinkach:

  • Przetarg nr 1.1 – odcinek Podłęże – Bochnia (23 km);
  • Przetarg nr 1.2 – odcinek Bochnia – Biadoliny (22,3 km);
  • Przetarg nr 1.3 – odcinek Biadoliny – Tarnów (18,9 km);
  • Przetarg nr 2.1 – odcinek Tarnów – Dębica (31,3 km);
  • Przetarg nr 2.2 – odcinek Dębica – Sędziszów Małopolski (22,1 km);
  • Przetarg nr 2.3 – odcinek Sędziszów Małopolski – Rzeszów Zachodni (21,3 km).

Usługa wymagać będzie również współpracy z dyrektorem projektu i kierownikami kontraktów w ramach realizacji zadania, zajmującymi się m.in. koordynacją działań podmiotów zaangażowanych w zarządzanie i realizację zadania. Inżynier będzie świadczył pełen zakres usług związanych z nadzorem nad realizacją umów podpisanych w ramach przetargów, spraw związanych z umowami przyłączeniowymi, dotyczącymi wykonania robót obejmujących zasilanie sieci trakcyjnej i spraw związanych z przygotowaniem danych niezbędnych do wykonania analiz porealizacyjnych w okresie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancji dla robót budowlanych.

Czas realizacji zamówienia od 15.11.2010 r. do 31.12.2015 r.

Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków – Medyka (138,7 km) ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów” – POIiŚ 7.1-30.

   

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 32 147

 

www.pois.gov.pl

 

„Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.