Powrót

Od 23 maja nowy etap prac w Łapach – zmiany w komunikacji

Prace budowlane na stacji Łapy fot Paweł Mieszkowski PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Stacja w Łapach nadal jest terenem budowy, prowadzone są tam prace inwestycyjne. W ramach robót zaplanowanych do 8 czerwca b.r. kontynuowana będzie budowa nowych torów, w tym połączenia z linią kolejową w kierunku Ostrołęki. Z tego powodu od 18 maja za pociągi regionalne na trasie Białystok – Ostrołęka obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegóły jej kursowania znaleźć można na potralpasazera.pl oraz stronie przewoźnika.

Inwestycja w Łapach prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Wartość projektu to prawie 3,4 mld zł, ich zakończenie zaplanowano na ten rok.

Projekt współfinansowany jest ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF). Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Kontakt dla mediów:
Tomasz Łotowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 798 876 051