Powrót

Od 20 lipca rozkład jazdy na ŚDM. Kolej przygotowana do Światowych Dni Młodzieży

Nowy rozkład jazdy, przygotowany na Światowe Dni Młodzieży, który będzie obowiązywać od 20 lipca - jest ogólnie dostępny. Sprawną obsługę Światowych Dni Młodzieży na kolei zapewni ponad 12 tysięcy osób. Tylko nad bezpieczeństwem i sprawnością ruchu kolejowego non stop czuwać będzie ponad 1000 specjalistów m.in. w dyspozyturach centralnych, lokalnych i dyżurnych ruchu na stacjach. 

Podróżni udający się na ŚDM będą mogli korzystać z nowych oraz wyremontowanych peronów m.in. na stacji Kraków Płaszów, Kraków Bieżanów, Kraków Krzemionki, Kraków Mydlniki, Kraków Swoszowice, Krzeszowice przystankach: Węgrzce Wielkie Kokotów i Baranówka. Obiekty są wyposażone w wiaty, nowe tablice informacyjne oraz oznakowanie. 

- Aby pielgrzymi sprawnie dojechali i wrócili z uroczystości, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniły maksymalną przepustowość linii, wykorzystano efekty modernizacji tras m.in. Kraków – Tunel, Częstochowa – Opole, Centralnej Magistrali Kolejowej. Są opracowane specjalne zasady ruchu kolejowego oraz korekty w rozkładzie jazdy. W aglomeracji krakowskiej przygotowano stacje i tory postojowe dla około 1000 wagonów – mówi Andrzej Pawłowski, wiceprezes PLK odpowiedzialny za przygotowanie do ŚDM. 

Pociągi na ŚDM. Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży będą podróżować zarówno pociągami ogólnodostępnymi jak i uruchamianymi na zamówienie poszczególnych diecezji. Będą to połączenia w ruchu dalekobieżnym i lokalnym. Na podstawie zgłoszeń organizatorów przewoźnicy przygotowali ponad 500 pociągów dodatkowych, które zawiozą pielgrzymów do miejsc uroczystości ŚDM. Zamówienia na dodatkowe pociągi wpływają do przewoźników, dlatego ostateczna liczba pociągów dla pielgrzymów może się zmienić. 

Pociągi z pielgrzymami udającymi się na ceremonie otwarcia na Błoniach będą kierowane odpowiednio na staje Kraków Swoszowice, Kraków Mydliniki oraz Kraków Płaszów. Natomiast pociągi z pielgrzymami udającymi się na Czuwania z Ojcem Świętym na Brzegach w dniu 30 lipca 2016 r. przyjadą na stacje Kraków Swoszowice, Kraków Bieżanów, Kraków Płaszów oraz Podłęże. 

Kolejowe służby techniczne są wyposażone w specjalistyczny sprzęt i tabor kolejowy do usuwania awarii i uszkodzeń sieci kolejowej. Zapewniono 37 lokomotyw osłonowych oraz 330 zespołów technicznych, które w razie awarii taboru lub uszkodzenia toru pomogą w przywróceniu ruchu pociągów. Przewoźnicy w Krakowie przygotowali dodatkowe składy, które będą rezerwą taborową. 

Grupa PKP wzmocniła informację. Na dworcach kolejowych, istotnych ze względu na obsługę pielgrzymów, pojawią się specjalne oznakowania, w Krakowie również telebimy. Pomocą podróżnym będzie służyć około 200 mobilnych informatorów, wspierających pasażerów wiedzą o ruchu pociągów w językach polskim i angielskim. W Krakowie będą też wolontariusze z Komitetu Organizacyjnego ŚDM, a w Warszawie wolontariusze z Urzędu Miasta. 

Na blisko 120 dworcach, między innymi na dworcach Warszawa Centralna oraz Kraków Główny, działa usługa bezpłatnego szerokopasmowego internetu Wi-Fi. Na 10 największych dworcach, w punktach InfoDworzec, jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line MIGAM.

Na dworcach będzie zapewniona obsługa oraz informacja w języku angielskim. Wzmocnione zostaną załogi w kasach, a na dworcu Kraków Główny będą konduktorzy wyposażeni w terminale mobilne.  

Infolinia kolejowa - pod numerem telefonu 19 757 (połączenia międzynarodowe numer +48 22 39 19 757) będzie można uzyskać informacje dotyczące ruchu pociągów na sieci. 


Bezpieczeństwo

Kluczowe dworce będą ochraniane przez wzmocnione patrole Straży Ochrony Kolei, współpracującej ściśle z policją i innymi służbami, dysponujące nowoczesnym sprzętem i środkami łączności. Na każdej stacji, związanej z obsługą pielgrzymów, przygotowana zostanie specjalna organizacja ruchu i zabezpieczenia. Szczególnym nadzorem zostaną objęte dodatkowe przejścia przez tory oraz tereny kolejowe, obok których odbywać się będą uroczystości. Na ponad 150 dworcach zainstalowany jest system monitoringu, a nad bezpieczeństwem czuwają dodatkowo pracownicy firm ochroniarskich. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przejazdów pociągami, kolej będzie współpracować z innymi służbami, m.in. Żandarmerią Wojskową, policją, ABW, Strażą Graniczną oraz Służbą Celną. W sumie na terenach kolejowych będzie działać około 3 tysiące funkcjonariuszy różnych służb. Dzwoniąc pod specjalny, całodobowy, numer bezpieczeństwa  (22 474 00 00) będzie można porozumieć się także w języku angielskim.  

  

PKP S.A.
Paulina Jankowska

Rzecznik prasowy
tel.: 22 47 49 351
e-mail: rzecznik@pkp.pl
 

PKP Intercity S.A.
Beata Czemerajda

p.o. rzecznika prasowego
tel.: 22 47 42 832
e-mail: rzecznik@intercity.pl
 

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy
tel.: 694 480 239
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl