Powrót

Nowym torem z Warszawy na wschód

Umowa zakłada przygotowanie projektu oraz modernizację odcinka linii Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) o długości ponad 66 km. Plan robót o wartości 1 298 759 327,35 PLN (netto) przewiduje wymianę, przebudowę lub budowę wszystkich elementów infrastruktury kolejowej, jak: torów, peronów, mostów wiaduktów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz zabezpieczeń związanych z ochroną środowiska. Wszystkie perony na przystankach i stacjach będą przystosowane do obsługi niepełnosprawnych czy np. pasażerów z cięższym bagażem. W planach jest również budowa skrzyżowań wielopoziomowych oraz likwidacja przejazdów w poziomie szyn. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą mogły rozwijać prędkość do 160km/h.

Na odcinku Zielonka - Wołomin Słoneczna w ramach inwestycji powstanie dodatkowa para torów dla ruchu podmiejskiego. Takie rozwiązanie pozwoli na prowadzenie ruchu  pociągów dalekobieżnych i  aglomeracyjnych po oddzielnych torach – w efekcie umożliwi to na sprawniejsze zarządzanie intensywnym ruchem kolejowym. W ramach ułatwień dla pasażerów przewidziano:

  • budowę nowego przystanku Mokry Ług,
  • dostosowanie peronów dla osób niepełnosprawnych, podróżnych
  • z cięższym bagażem czy rodziców z dziećmi w wózkach budowę przejść podziemnych
  • montaż megafonów i z oprogramowaniem umożliwiającym automatycznie przekazywanie komunikatów
  • na przystankach Mokry Ług, Zielonka Bankowa, zainstalowane będą megafony, zegary i oznakowanie stałe,
  • na przystankach Kobyłka Ossów, Kobyłka, Wołomin Słoneczna oraz na stacjach
    Zielonka, Wołomin zainstalowane będą wyświetlacze, megafony, zegary i oznakowanie stałe
Trasa Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) to część linii kolejowej E 75 która ma priorytetowe znaczenie dla ruchu kolejowego.  Jest to część transeuropejskiego korytarza wchodzącego w skład sieci TEN-T. W części kolejowej jest nazwany „Rail Baltica" - łączy Warszawę przez Kowno, Rygę, Tallin z Helsinkami. Linia jest jedynym połączeniem kolejowym Litwy, Łotwy, Estonii  z Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Wykonawcą prac będzie konsorcjum firm w składzie: TORPOL S.A. oraz „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” sp. z o.o. oraz „POLIMEX-MOSTOSTAL” S.A.Informacje dla mediów:

Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 32 147

Zgodnie z Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko" na lata 2007 – 2013 przewidziana jest modernizacja Etapu I na odcinku: Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz(Sadowne) w latach 2011 – 2014. Projekt umieszczony jest na liście indykatywnej podstawowej pod numerem POIiŚ 7.1-22.1

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.