Powrót

Nowy przystanek kolejowy w Warszawie. Dodatkowa para torów między Zielonką a Wołominem. Wkrótce ruszy modernizacja Rail Baltica.

Projekt zakłada modernizację odcinka linii Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) o długości ponad 60 km. W pierwszym etapie zmodernizowane zostaną wszystkie elementy infrastruktury, z jednoczesnym dostosowaniem niektórych jej elementów do prędkości 200 km/h. Dotyczy to torów, peronów i obiektów inżynieryjnych, urządzeń trakcyjnych i układów zasilania oraz zabezpieczeń związanych z ochroną środowiska. W planach jest budowa skrzyżowań wielopoziomowych (likwidacja wszystkich przejazdów w poziomie szyn). Zaplanowano również instalację systemu ERTMS. Na odcinku Zielonka - Wołomin Słoneczna zamówienie przewiduje budowę dobudowę dodatkowej pary torów dla ruchu podmiejskiego. Odcinki pozostałych linii przewidziane do modernizacji: - linia kolejowa Warszawa Rembertów (od kilometra 12,344 do kilometra 21,315) - linia kolejowa Warszawa Wileńska – Zielonka (od kilometra 9,206 do kilometra 9,943) - linia kolejowa Zielonka – Kuźnica Białostocka na odcinku Zielonka - Tłuszcz/Sadowne (od kilometra 14,254 do kilometra 71,800) Ułatwienia przewidziane dla pasażerów: - budowa nowego przystanku Mokry Ług, - dostosowanie peronów dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, - budowa przejść podziemnych, - montaż megafonów i oprogramowania, które umożliwi automatycznie przekazywanie komunikatów o dowolnej treści. Komunikaty będą nadawane na ustalony sygnał z zewnątrz (np. z urządzeń sterowania ruchem kolejowym lub z czujników ruchu pociągu). Informacje nadawane będą w języku polskim oraz dwóch językach obcych (angielskim i rosyjskim). - stacje i przystanki wyposażone będą w system wyświetlaczy na peronach
i w budynku dworca, - na przystankach Mokry Ług, Zielonka Bankowa, zainstalowane będą megafony, zegary i oznakowanie stałe, - na przystankach Kobyłka Osów, Kobyłka, Wołomin Słoneczna oraz na stacjach Zielonka, Wołomin zainstalowane będą wyświetlacze, megafony, zegary i oznakowanie stałe. Oprócz tego dla mieszkańców posesji zlokalizowanych w pobliżu linii kolejowej przewiduję się budowę ekranów, aby do minimum ograniczyć wpływ  akustyczny przejeżdżających pociągów. Trasa Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) to część linii kolejowej E 75, która ma priorytetowe znaczenie.  Jest to część transeuropejskiego korytarza wchodzącego w skład sieci TEN-T. W części kolejowej jest nazwany „Rail Baltica" - łączy Warszawę przez Kowno, Rygę, Tallin z Helsinkami. Ma duże znaczenie ponieważ jest jedynym połączeniem kolejowym Litwy, Łotwy, Estonii  z Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Zgodnie z Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko" na lata 2007 – 2013 przewidziana jest modernizacja Etapu I na odcinku: Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz(Sadowne) w latach 2011 – 2014. Projekt umieszczony jest na liście indykatywnej podstawowej pod numerem POIiŚ 7.1-22.1    

Informacje dla mediów:

Maciej Dutkiewicz

Rzecznik Prasowy

Centrum Realizacji Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

tel. +48 22 47 336 40