Powrót

Nowy parking w Zielonce ułatwi łączenie podróży pociągiem i samochodem

Podróżni wsiadają do pociągu na stacji Zielonka. Autor Magdalena Janus

Na terenie bezpośrednio sąsiadującym ze stacją kolejową Zielonka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują parking, który zapewni mieszkańcom wygodne przesiadki do pociągów. Ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i budowę 59 miejsc postojowych. Parking budowany będzie od strony ul. Juliusza Słowackiego i powstanie na łącznej powierzchni ponad 1,2 tys. m2. Przewidziano 3 miejsca dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Dzięki rządowemu Programowi Przystankowemu dojazdy ze stacji Zielonka będą wygodniejsze. Nowoczesna kolej to dostępne dla wszystkich perony, ale i parkingi, ułatwiające łączenie podróży samochodem i pociągiem. Uzupełnianie infrastruktury kolejowej także o miejsca parkingowe, to element likwidacji wykluczenia komunikacyjnego – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Program Przystankowy to setki inwestycji w Polsce, w tym na terenie Mazowsza. Budowane lub są modernizowane perony, a tam, gdzie to potrzebne, powstają także parkingi. W wielu aspektach ułatwiamy dostęp do kolei, co realnie poprawia warunki życia mieszkańców – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Realizacja inwestycji, która poprawi warunki podróżowania w Zielonce, jest możliwa dzięki współpracy dwóch spółek kolejowych: PLK SA i PKP S.A. Zarządca infrastruktury odpowiada za budowę parkingu, natomiast gotowy obiekt zostanie przejęty w utrzymanie przez PKP S.A. Na wykonanie prac wykonawca będzie miał 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Program Przystankowy w woj. mazowieckim

W województwie mazowieckim Program obejmuje:

  • Budowę lub modernizację peronów w 16 lokalizacjach na łączną kwotę prawie 92 mln zł. Pociągi zatrzymują się na nowych przystankach: Niemojki, Dąbrówka Zabłotnia, Groszowice Wrzosów, Bąkowiec, Chronów, Mordy Miasto, Mława Miasto, Błonie Rokitno, Mrozy oraz Józefin. W realizacji są inwestycje w lokalizacjach: Mińsk Mazowiecki, Kosów, Koziebrody, Ruda Wielka. Trwa postępowanie przetargowe na modernizację przystanku Wołomin, natomiast budowa nowego przystanku Radom Południowy jest na etapie przygotowawczym.
  • Budowę łącznie 11 parkingów przy istniejących i nowo budowanych przystankach, o szacunkowej łącznej wartości 8,5 mln zł. Są to: Rokitno, Ruda Wielka, Małkinia, Urle, Chorzele, Wola Bierwiecka, Kruszyna, Zielonka, Warka, Ciechanów oraz Mława. Zakończono prace związane z budową parkingu w Rokitnie. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na realizację miejsc parkingowych przy przystanku Urle.

Rządowy Program dla lepszej komunikacji kolejowej

Celem „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. W skali całego kraju w ramach Programu Przystankowego przewidziano budowę lub modernizację 207 przystanków kolejowych (dodatkowe 107 jest na liście rezerwowej). Na ten cel przeznaczono ponad 1 mld zł. Zaplanowano także realizację ponad 100 parkingów przy istniejących i nowo budowanych przystankach. Kwota przeznaczona na budowę parkingów to 74,31 mln zł. Obecnie zakończono budowę miejsc parkingowych w siedmiu lokalizacjach, w siedemnastu postępują prace budowlane, a dla trzynastu przygotowywane są postępowania przetargowe.

Kontakt dla mediów:
Tomasz Łotowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 798 876 051