Powrót

Nowy Komendant Główny SOK

Z dniem 1 kwietnia 2005 r. Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołał Pana Krzysztofa SUPĘ na stanowisko Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei.
Krzysztof Supa ukończył Wydział Prawa Kanoniczno – Cywilnego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a następnie Studia Podyplomowe w zakresie Marketing i Organizacja Przewozów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
Z koleją związany jest od 1976 r. Swoją karierę zawodową zaczynał na stanowisku Zastępcy Zawiadowcy Stacji w Piasecznie. Następnie był zatrudniony na różnych stanowiskach, między innymi był Starszym Kontrolerem w Zarządzie Handlowo – Przewozowym CDOKP, Dyrektorem RPK w Warszawie, Naczelnikiem Stacji Rejonowej, Zastępcą Naczelnego Dyrektora CDOKP, Zastępcą Naczelnego Dyrektora Dyrekcji Przewozów Pasażerskich w Warszawie, Członkiem Zarządu ds. handlowych i technicznych „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o. o. w Warszawie, a ostatnio piastował funkcję Dyrektora Projektu Bezpieczeństwa Podróżnych i Mienia Spółki „PKP Przewozy Regionalne”.
Pan Krzysztof Supa był również współautorem porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, a dyrektorem Prezesem PKP S.A. w sprawie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, a także porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy, Komendantem Stołecznym Policji, a Prezesem PKP S.A.
Jest żonaty.

Bogusław Markowski
rzecznik prasowy
Komendy Głównej
Straży Ochrony Kolei