Powrót

Nowoczesne stacje i nowe wiadukty między Poznaniem a Lesznem

- Podpisana umowa to już ostatni etap modernizacji linii E59 na odcinku Poznań – Wrocław. W praktyce oznacza to przywrócenie oczekiwanych dobrych podróży między stolicami Wielkopolski i Dolnego Śląska. To też lepsze warunki dla obsługi pasażerów połączeń regionalnych i międzyregionalnych, siedem zmodernizowanych stacji i przystanków. – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Początek robót budowlanych, zaplanowano na październik 2017 r. a zakończenie na 2020 rok. Dzięki modernizacji czas podróży najszybszymi pociągami między Czempiniem a granicą woj. wielkopolskiego skróci się o około 20 minut, gdyż po nowych torach pociągi pojadą z prędkością do 160 km/h. Po całkowitym zakończeniu przebudowy Wrocław – Poznań czas przejazdu najszybszych pociągów na tej trasie skróci się do około 90 minut. Już dziś, dzięki przebudowie odcinka od Wrocławia do granicy woj. wielkopolskiego pociągi jeżdżą szybciej.

Podróżni skorzystają z 14 nowoczesnych peronów 
Na 36 km odcinku od Czempinia do Leszna zostaną zmodernizowane 4 stacje i 3 przystanki. Pasażerowie na stacjach Leszno, Stare Bojanowo, Przysieka Stara i Kościan, oraz przystankach osobowych Lipno Nowe, Górka Duchowna, Oborzyska Stare otrzymają znacznie wygodniejsze perony. Będą nowe wiaty, ławki i lepsze oświetlenie oraz czytelne oznakowanie. Przebudowa to również nowy system informacji pasażerskich głosowych i wizualnych. Obiekty, zgodnie z wymogami, będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Bezpieczniejsze tory 
Polskie Linie Kolejowe wymienią tory i sieć trakcyjną oraz zamontują nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Na stacjach zamontowanych będzie 58 nowych rozjazdów – elementów toru, istotnych dla szybkiego, sprawnego i bezpiecznego przejazdu pociągów. 
Zwiększy się poziom bezpieczeństwa, gdyż wybudowane zostaną 4 nowe wiadukty: 2 kolejowe w Kościanie na ul. Młyńskiej i Gostyńskiej oraz 2 drogowe w Lesznie, na ul. Wilkowickiej i Klonówcu w ciągu drogi krajowej nr 5. Pięć istniejących wiaduktów kolejowych i jeden drogowy zostaną przebudowane. Podróżni otrzymają 2 nowe przejścia pod torami w Starym Bojanowie na stacji oraz w Kościanie, na ul. Wyzwolenia. 
Zmodernizowanych zostanie 13 przejazdów kolejowo–drogowych. Zamontowane zostaną nowe urządzenia zabezpieczające, rogatki, sygnalizacja świetlna, dźwiękowa, a także monitoring. Sprawny przejazd pociągów pasażerskich i towarowych zapewnią nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz nowoczesne Lokalne Centrum Sterowania w Lesznie .
Umowa na Czempiń – Leszno między PLK a TORPOL S.A., o wartości 395 mln zł netto, podpisana 5 maja 2017 r. jest pierwszym z dwóch kontraktów w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”. Druga umowa na odcinek Leszno – granica województwa będzie podpisana w czerwcu.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Instrumentu „Łącząc Europę”. Całkowity koszt projektu wynosi 1,5 mld zł, z czego 1,2 mld zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej. 

Kontakt dla mediów:
Zbigniew Wolny
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
zbigniew.wolny@plk-sa.pl
T: + 48 600 084 749


„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji”.