Powrót

Nowoczesne Malczyce

Zasadniczym celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa, komfortu oraz standardu podróżowania i przystosowanie torów oraz sieci trakcyjnej do jazdy pociągów pasażerskich z prędkością do 160 km/h oraz towarowych do 120 km/h. Realizacja prac uwzględniała wymagania ekologiczne, a poprzez zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych zapewni zmniejszenie kosztów eksploatacji i utrzymania linii. Parametry linii spełniają standardy umów międzynarodowych AGC/AGTC. Kompleksowa modernizacja objęła m.in. 24,5 km torów, zabudowę 25 rozjazdów, 23,0 km sieci trakcyjnej, budowę odwodnienia, przełożenie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, likwidację dysfunkcji skarp nasypów kolejowych. Na stacji w Malczycach powstały 3 nowe perony wraz urządzeniami obsługi podróżnych. Wyremontowane zostały 3 zabytkowe drewniane wiaty i wybudowano przejście tunelowe między peronami wraz z podjazdami dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Modernizacja objęła 4 wiadukty kolejowe, 7 przepustów kolejowych. Wybudowano 8 nowych przepustów drogowych i przejście dla pieszych w miejscowości Chomiążą. Podniósł się standard przejazdu kolejowo drogowego, a budowa równoległych dróg dojazdowych umożliwiła likwidację 2 przejazdów w poziomie szyn. W ramach zadania wykonano modernizację urządzeń teletechnicznych i urządzeń elektroenergetycznych na linii SN 20 kV z likwidacją 4 kolizji z liniami energetycznymi   TP S.A., zabudowę 2 stacji transformatorowych, ułożenie nowych sieci kablowych. Zabudowano 36 kompletów elektrycznego ogrzewania rozjazdów. Zmodernizowane zostały wszystkie urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wartość zrealizowanego kontraktu 169 904 126,70 złotych. Finansowanie ze środków budżetu Państwa oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Prace trwały od 06.03.2009 r. do 30.06.2011 r. Wykonawcą było konsorcjum w składzie: - Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. – Pełnomocnik, Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego „INFRAKOL” s.c. – Partner, Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA – Partner. Uroczystemu zakończeniu modernizacji towarzyszyła prezentacja zakresu wykonanych prac, konferencja prasowa oraz ekspozycja Stowarzyszenia Miłośników Malczyc nt. historii kolei w Malczycach. PLK i PRKiI zorganizowały dodatkowe atrakcje dla dzieci uczestniczących w letniej akcji Szkoły Podstawowej i Domu Kultury w Malczycach    

Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.