Powrót

Nowoczesna podbijarka zwiększy efektywność prac i bezpieczeństwo na torach

Dolkom Sp. z o.o., spółka zależna PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., podpisała dziś z firmą Plasser & Theurer umowę na zakup uniwersalnej podbijarki rozjazdów i torów typu UNIMAT 09-32/4S Dynamic. Sprzęt będzie wykorzystywany przy realizacjach inwestycji na sieci kolejowej PLK oraz do prac utrzymaniowych.

Nowoczesny sprzęt gwarantuje szybsze tempo prac podczas modernizacji czy rewitalizacji linii kolejowych. Doskonale sprawdza się również w trakcie prac utrzymaniowych. W efekcie otrzymujemy wysoką jakość infrastruktury i wyższy poziom bezpieczeństwa, co dla nas, jako zarządcy infrastruktury kolejowej, jest priorytetem – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zakupiona maszyna to wysokowydajna podbijarka służąca do podbijania, podnoszenia i ustawiania torów oraz rozjazdów. Wyposażona jest w zespoły stabilizujące, umożliwia sprawne i efektywne prowadzenie robót inwestycyjnych oraz bieżące utrzymanie sieci kolejowej. Proces podbicia polega na uniesieniu toru z jednoczesnym podsypaniem pod podkłady tłucznia. Dzięki temu, po opuszczeniu, tor znajduje się na odpowiedniej wysokości.

Podpisanie umowy na zakup tak nowoczesnej podbijarki to kolejny krok naszej spółki w stronę rozwoju i zwiększania efektywności naszych działań na infrastrukturze kolejowej PLK. Dzięki tej maszynie jesteśmy w stanie realizować prace podczas krótkich zamknięć torowych nie mających większego wpływu na organizację ruchu pociągów. Chcemy zagwarantować jak najwyższą jakość usług, zarówno przy realizacji inwestycji, jak i bieżących prac utrzymaniowych – mówi Andrzej Gola, prezes Dolkom Sp. z o.o.

Nowoczesny sprzęt w spółkach

PLK i spółki od niej zależne inwestują w nowoczesny sprzęt, który daje większe możliwości sprawnej realizacji inwestycji kolejowych i prowadzenia prac utrzymaniowych. Uniwersalna podbijarka rozjazdów i torów typu UNIMAT 09-32/4S Dynamic firmy Plasser & Theurer będzie wykorzystywana do prac na infrastrukturze kolejowej nie tylko przez Dolkom. W styczniu 2018 roku inna spółka zależna PLK – Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. również podpisało umowę na jej zakup.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
571 370 229