Powrót

Nowe wyświetlacze na warszawskich peronach

Na stacjach Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia wykonane zostały już prace elektryczne i telekomunikacyjne. Na Wschodniej widać nowoczesne wyświetlacze LCD. Zainstalowanych będzie we wszystkich lokalizacjach ponad 100 wyświetlaczy. Na stacji Warszawa Zachodnia system informacji wizualnej budowany jest od podstaw. Na Wschodniej zastępuje wysłużone pragotrony.

Projekt obejmuje nowe oznakowanie stałe – tablice informacyjne oraz plany schematyczne stacji i terenu przyległego, które umożliwią sprawdzenie dojść m.in. do przystanków komunikacji miejskiej, dworców autobusowych.
System informatyczny, umożliwi sterowanie wyświetlaczami i odtwarzanie automatycznych zapowiedzi głosowych na stacjach Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia, a w przyszłości na wszystkich przystankach w węźle warszawskim. Z systemem skoordynowana będzie informacja wizualna i głosowa na przystanku Warszawa Stadion.

Zadanie „Zaprojektowanie i wykonanie systemu informacji pasażerskiej oraz czynności dodatkowych na stacjach Warszawa Wschodnia/Warszawa Stadion oraz Warszawa Zachodnia/Warszawa Wola” realizuje konsorcjum firm: TK Telekom Sp. z o.o.,  SOLARI DI UDINE SPA. Wartość umowy:- 15 266 993,04 zł brutto.

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.