Powrót

Nowe perony z „programu przystankowego” dla lepszych podróży w lubuskim

Tablica informacyjna na zadaszonym peronie w Zielonej Górze, w tle pociąg_fot.Radek Śledziński

Nowe przystanki w miejscowościach Grabik (gm. Żary) i Słone (gm. Świdnica) zwiększą dostęp do kolei na linii kolejowej nr 370 Zielona Góra – Żary, a zmodernizowane perony w Sarbiewie (gm. Zwierzyn) poprawią komfort podróży między Krzyżem Wielkopolskim a Kostrzynem (linia kolejowa nr 203).

„Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych” to sukcesywne niwelowanie wykluczenia komunikacyjnego i zapewnienie dogodnego dostępu do kolei w całej Polsce. W województwie lubuskim mieszkańcy zyskają nowe i zmodernizowane przystanki. Oczekiwany standard podróży zachęci do regularnych przejazdów pociągiem, najbardziej ekologicznym środkiem transportu – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dzięki nowym i przebudowanym peronom z „programu przystankowego” mieszkańcy województwa lubuskiego, także osoby mające trudności z poruszaniem się, zyskają lepsze możliwości podróży pociągiem. Inwestycje w miejscowościach Grabik, Słone i Sarbiewo pozwolą na pełniejsze wykorzystanie linii kolejowych, co zwiększy atrakcyjność kolei w regionie – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W Grabiku mieszkańcy zyskają nowy peron, zlokalizowany przy przejeździe kolejowo-drogowym, który zostanie wyposażony w sygnalizację i rogatki. W miejscowości Słone podróżni skorzystają z kolei na nowym przystanku w rejonie ul. Słonecznej, a w Sarbiewie obecnie istniejący przystanek zastąpi nowy – pociągi zatrzymają się w okolicy ul. Lipowej przy dwóch peronach, do których dostęp zapewnią również pochylnie.

Długie na 100 m perony zapewnią wszystkim podróżnym dogodne korzystanie z kolei. Dla oczekiwanego komfortu przewidziano m.in. wiaty, ławki, gabloty informacyjne i oświetlenie LED. Przystanki będą w pełni dostosowane do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się, a wypukła faktura ze ścieżkami naprowadzającymi na antypoślizgowej nawierzchni i nakładki w alfabecie Braille’a pomogą w dojściu na pociąg niewidomym pasażerom. Zachętą do ekologicznych podróży – łączenia kolei i rowerów – będą stojaki w obrębie peronów. Przy przystankach Słone i Sarbiewo, w ramach prawa opcji przewidzianego w planowanych do podpisania umowach na roboty, możliwa będzie również budowa parkingów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetargi na opracowanie dokumentacji i realizację prac w trzech lokalizacjach w województwie lubuskim. Realizacja inwestycji „Budowa nowego przystanku Sarbiewo na linii kolejowej nr 203”, „Budowa nowego przystanku Grabik na linii kolejowej nr 370” i „Budowa nowego przystanku Słone na linii kolejowej nr 370” przewidywana jest do końca 2024 r. Szacunkowa wartość powyższych zadań wynosi łącznie ponad 14,5 mln zł (Grabik – ok. 5,4 mln zł, Słone – ok. 5,4 mln zł, Sarbiewo – ok. 3,8 mln zł). 

„Program przystankowy” poprawia dostęp do kolei w regionie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają dostęp do kolei w regionie w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dogodny dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Środki, w ramach programu wartego ponad 1 mld zł, zostaną wykorzystane m.in. na budowę i modernizację przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

Rządowy program uwzględnia 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej znajduje się 207 lokalizacji, a na rezerwowej – 107.

W województwie lubuskim lista podstawowa „programu przystankowego” obejmuje 6 lokalizacji. Obecnie wykonawcy przygotowują dokumentację projektową niezbędną do realizacji prac budowlanych dla zadań w miejscowościach: Żary (nowy przystanek Żary Osiedle), Rzepin (nowy przystanek Rzepin Miasto) i Radnica (nowe dojście do peronów). Szacunkowa wartość wszystkich inwestycji z „programu przystankowego” w województwie wynosi ponad 20 mln zł.

Kontakt dla mediów:
Radosław Śledziński
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 501 613 495