Powrót

Nowe 244 rozjazdy w torach – bezpieczniejsze i sprawniejsze podróże

Program rozjazdowy, realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. likwiduje punktowe ograniczenia prędkości. Pozwala to na płynną jazdę pociągów oraz utrzymanie rozkładowych, a nawet skracanie czasów podróży. Nowe rozjazdy zwiększają poziom bezpieczeństwa i eliminują przerwy na linii, związane z usuwaniem usterek. Dzięki nowym rozjazdom pociągi sprawnie zmieniają tor, np. przejeżdżają z toru głównego na tory sąsiednie. Dla składów towarowych płynny przejazd, bez zbędnych zwolnień, to bardziej ekonomiczny przewóz ładunków.

Łącznie, w ramach programu rozjazdowego zamontowano 244 nowe rozjazdy w 12 województwach. Urządzenia zapewniają sprawniejsze przejazdy pociągów m.in. na stacjach Elbląg, Smardzów Wrocławski, Kraski, Radom Wschodni, Poznań Górczyn i Bąkowiec.

Najwięcej nowych rozjazdów zabudowano na torach w województwach: wielkopolskim (62), zachodniopomorskim (41), mazowieckim (28), świętokrzyskim (24), dolnośląskim (21) i kujawsko-pomorskim (21). Kilkanaście nowych urządzeń służy w woj. lubelskim (12). Zrealizowano w latach 2018-19 r.

Sprawny przejazd także zimą

Aby zapewnić sprawne podróże także w trudnych warunkach pogodowych wszystkie rozjazdy wyposażane zostały w system elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR). EOR zapobiega zamarzaniu rozjazdów i ułatwia usuwanie śniegu i lodu. Gwarantuje to dobre działanie urządzeń i większą niezawodność transportu kolejowego. Nowoczesne technologie umożliwiają automatyczne załączanie ogrzewania w zależności od zmian temperatury.

Szybki montaż – mniej zmian na linii, sprawniejsze urządzenia

Szybką realizację prac zapewniła tzw. blokowa wymiana rozjazdów. Większość rozjazdów dostarczano na miejsce budowy na specjalnych wagonach - platformach, w kilku blokach. Stare rozjazdy i przylegające do nich odcinki torów były demontowane i po przygotowaniu podłoża od razu zastępowane przez nowe. Takie postępowanie skracało czas montażu i ograniczało zmiany w rozkładzie jazdy. Technologia blokowa została wykorzystana m.in. przy montażu najdłuższych rozjazdów (o promieniu 1200 metrów) w Szczukowicach i Gutowcu.

Projekt rozjazdowy zwiększa poziom bezpieczeństwa na kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie podnoszą poziom bezpieczeństwa na sieci kolejowej. Montowane są nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, budowane bezkolizyjne skrzyżowania kolejowo-drogowe, wymieniane tory i sieć trakcyjna. Temu celowi służy także wymiana 244 rozjazdów z projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym, etap II”.

Poza programem rozjazdowym, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. montują też nowe urządzenia podczas modernizacji linii w ramach Krajowego Programu Kolejowego. W tej perspektywie finansowej (lata 2014-2020) spółka zmodernizuje ponad 5000 rozjazdów.

Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym - etap II” jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 5.2-20). Wartość projektu 214 533 800 zł.

null

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239