Powrót

Negocjacje pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Rozbieżności dotyczyły terminu spłat zaległych należności za 2009 r. PKP PLK S.A. zaproponowały spłatę w 12 ratach od końca stycznia 2011 r., a Przewozy Regionalne spłatę od lipca 2011 r. w 18 ratach. Przewoźnik po raz kolejny nie przedstawił także realnego sposobu spłaty zadłużenia.

W rozmowach w roli mediatora uczestniczył prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Jaroszyński. Kolejne negocjacje ustalono na 22 grudnia br.

Rozmowy w sprawie spłaty zadłużenia prowadzone są od początku roku. Mimo licznych prób podejmowanych przez zarząd PKP PLK S.A., jak dotąd spółkom nie udało się osiągnąć porozumienia. W efekcie dług Przewozów Regionalnych wobec PKP PLK S.A. z tytułu korzystania z infrastruktury w latach 2009-2010 wynosi już ok. 400 mln zł. I każdego dnia powiększa się o kolejne 1,4 mln zł brutto, ponieważ przewoźnik dodatkowo nie reguluje bieżących należności. Do tego dochodzi jeszcze brak podpisanej nowej umowy, co skutkuje zwiększaniem się długu Przewozów Regionalnych o opłatę za bezumowne korzystanie z torów.
Już we wrześniu informowaliśmy Przewozy Regionalne, że zaproponowany przez spółkę harmonogram spłat nie jest możliwy do zaakceptowania przez PKP PLK S.A., ponieważ oznaczałby nierówne traktowanie przewoźników. Dodatkowo podpisanie porozumienia w tej formie oznaczałoby działanie na szkodę naszej firmy – mówi Katarzyna Janio, członek Zarządu, dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych PKP PLK S.A. – Cały czas jednak jesteśmy otwarci na rozmowy, mimo że Przewozy Regionalne nie były w stanie udokumentować możliwości spłaty zadłużenia – dodaje.

Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dołoży wszelkich starań, aby negocjacje zakończyły sie podpisaniem porozumienia.

 

* * *

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą publicznej sieci linii kolejowych. Zadaniem PLK jest udostępnianie infrastruktury kolejowej wszystkim działającym w kraju przewoźnikom. Odbywa się to poprzez „sprzedawanie tras”, czyli odpłatne udostępnianie linii kolejowych. Środki pozyskiwane od przewoźników pasażerskich i towarowych są wykorzystywane m.in. na naprawy i remonty torów, usuwanie skutków zimy i klęsk żywiołowych, rozliczenia z dostawcami usług i materiałów oraz pracownikami, opłatę zobowiązań publiczno-prawnych, a także na wydatki niezbędne dla pozyskania środków pomocowych Unii Europejskiej.

   

Dodatkowe informacje


Krzysztof Łańcucki,

rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Tel. 22 47 33 002
e-mail: k.lancucki@plk-sa.pl

 

Mirosław Siemieniec
rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Tel. 22 47 33 002,
e-mail: m.siemieniec@plk-sa.pl