Powrót

NAGRODA PUBLICUS 2004

21 czerwca 2005 r. w Centrum Multimedialnym Foksal w warszawskim Domu Dziennikarza prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Tadeusz Augustowski odebrał statuetkę „Publicus” w kategorii „Zamawiający Roku”Nagroda jest corocznie przyznawana przez kapitułę powoływaną przez redakcję miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zamówienia publiczne składane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są realizowane przez firmy różnych branż. Największy udział mają firmy budowlane (w tym wyspecjalizowane w pracach torowych), producenci elektroniki i automatyki kolejowej, a także dostawcy z innych dziedzin przemysłu i usług.

Nakłady na inwestycje i utrzymanie sieci kolejowej od 3 lat dynamicznie wzrastają. Zamówienia publiczne składane przez PLK – zarządcę polskiej sieci kolejowej – rosną wraz ze zwiększającymi się środkami unijnymi przeznaczanymi na modernizację głównych korytarzy transportowych.

Polskie Linie Kolejowe dokonują coraz więcej zamówień w trybie aukcji elektronicznej, zapewniającej walkę konkurencyjną między uczestnikami postępowania o udzielenie zamówienia i przynoszącej znaczne oszczędności zamawiającemu. Możliwość prowadzenia takich aukcji stworzyła ustawa – prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku.