Powrót

Montaż wyświetlaczy. Znika Warszawa Wola

Na stacji Warszawa Wschodnia wiszą już nowe wyświetlacze. Ulokowane są na peronach i w przejściach podziemnych. Teraz ekipy wykonawcy sprawdzają parametry poszczególnych urządzeń. Rozpoczyna się demontaż dotychczasowego oznakowania. Pojawią się nowe tablice informacyjne oraz tablice z nazwami stacji.
Na stacji Warszawa Zachodnia wykonawcy przystąpili do montażu konstrukcji i wyświetlaczy. System informacji wizualnej budowany jest od podstaw. Na peronach są już  nowe głośniki. Stopniowo pojawiać się będzie nowe oznakowanie peronów.

Warszawa Wola - od 20 maja przystanek staje się Warszawą Zachodnią
Peron będzie  8 peronem stacji Warszawa Zachodnia. Nie ma zmian w lokalizacji. Będą dodatkowe oznakowania przejść pomiędzy peronami oraz na drogach do i od budynków dworca. Nowe oznakowanie pojawi się także od strony przystanków ZTM w Al. Prymasa Tysiąclecia  Informacje o zmianach otrzymali przewoźnicy. Informowani są pasażerowie przez  komunikaty głosowe.

Wdrażany System informatyczny, umożliwi sterowanie wyświetlaczami i odtwarzanie automatycznych zapowiedzi głosowych na stacjach Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia, a w przyszłości na wszystkich przystankach w węźle warszawskim.  Z Systemem skoordynowana będzie informacja wizualna i głosowa na przystanku Warszawa Stadion.
Zadanie zlecone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu informacji pasażerskiej oraz czynności dodatkowych na stacjach Warszawa Wschodnia/Warszawa Stadion oraz Warszawa Zachodnia/Warszawa Wola” realizuje konsorcjum firm: TK Telekom Sp. z o.o.,  SOLARI DI UDINE SPA.
Wartość umowy - 15 266 993,04 zł brutto.

Informacje dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. + 48 47 330 02