Powrót

Modernizacja stacji Warszawa Gdańska - postępowanie przetargowe

W zakres robót wejdą: modernizacja 2 peronów, układu torowego dla pociągów pasażerskich, budowa przejścia podziemnego łączącego perony, stację metra i obie strony stacji Warszawa Gdańska, przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym, budowa nastawni. Prace zostaną ukończone w terminie 13 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą, który zostanie wyłoniony w toku dalszego postępowania przetargowego. Na realizację tych zadań PKP Polskie Linie Kolejowe SA przeznaczyły kwotę 122 350 140 zł. Zgłoszone zostały 4 oferty:OFERTA nr 1 została złożona przez konsorcjum firm:
 • Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa (Pełnomocnik Konsorcjum);
 • Skanska DS a.s., ul. Bohunicka 133/50, 619-00 Brno, Republika Czeska (Partner)
oferowana cena wyniosła:
106 096 006,94 zł netto
129 437 128,47 zł brutto OFERTA nr 2 została złożona przez konsorcjum firm:
 • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie (Pełnomocnik Konsorcjum);
 • ASTALDI S.p.A., ul. Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Rzym, Włochy (Partner);
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Realizacji i Wdrożeń BPK Katowice Sp. z o.o., ul. Wolnego 12, 40-857 Katowice (Partner);
 • Mosty Katowice Sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice (Partner)
oferowana cena wyniosła:
146 307 432,73 zł netto
178 495 067,93 zł brutto OFERTA nr 3 została złożona przez konsorcjum firm:
 • Trakcja Polska S.A., Al. Jana Pawła II Nr 11, 00-828 Warszawa (Pełnomocnik Konsorcjum);
 • Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 S.A., ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa (Partner);
 • Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A., ul. Kniaziewicza 19, 50-950 Wrocław (Partner);
 • Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., ul. K Czapińskiego 3, 30-048 Kraków (Partner)
oferowana cena wyniosła:
129 533 554,00 zł netto
158 030 935,88 zł brutto OFERTA nr 4 została złożona przez konsorcjum firm:
 • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Spółka z o.o., ul. Chodakowska 100, 03-816 Warszawa (Pełnomocnik Konsorcjum);
 • Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa (Partner);
 • Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72a, 80-254 Gdańsk (Partner)
oferowana cena wyniosła:
107 950 000,00 zł netto
131 699 000,00 zł brutto Komisja przetargowa przystąpi teraz do oceny zgodności złożonych ofert z zamówieniem. Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Krzysztof Łańcucki