Powrót

Modernizacja linii Wrocław - Poznań zmienia tory, przystanki, mosty, przejazdy

Modernizacja trasy Wrocław – Poznań na terenie województw dolnośląskiego szczególnie widoczna jest w aglomeracji wrocławskiej oraz na odcinku Wrocław Osobowice – Pęgów i na stacjach Oborniki Śląskie i Skokowa. Kończą się też prace na odcinku od Żmigrodu do granicy województwa.

W zakresie obsługi pasażerów, przebudowy układu torowego i modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym trwają prace na stacjach i przystankach: Oborniki Śląskie, Skokowa, Szewce. Od podstaw budowany jest nowy przystanek Wrocław Osobowice Cmentarz z dwoma peronami jednokrawędziowymi i przejściem podziemnym.  

Ważnym zakresem inwestycji są obiekty inżynieryjne, w tym mosty i wiadukty. Na szlaku Żmigród – Korzeńsko ukończono modernizację 5. mostów: nad rzeką Sąsiecznicą, kanałem Sowinia (Młynówka), rzeką Barycz, kanałem Stawnik (Kokot) i nad rzeką Orlą. 

Most na Widawie ma już przebudowany jeden tor i trwają prace przy konstrukcji mostu pod sąsiednim torem. Pewien zakres prac, ze względów na wymogi ochrony środowiska, mógł być realizowany tylko do końca lutego. Zaawansowane są prace przy moście osobowickim (zobacz więcej).

Intensywne prace trwają na wiadukcie w Obornikach Śląskich nad drogą wojewódzką nr 340 Ruch pociągów prowadzony jest już na nowym przęśle i równocześnie trwa przebudowa kolejnych dwóch przęseł.

We Wrocławiu inwestycja kolejowa obejmuje m.in. 6 wiaduktów nad ulicami: Osobowicką, Groblą Kozanowską, Starogroblową, Starograniczną, Góralską – wraz z budową 200. metrowej ściany oporowej i wiadukt nad torami w kierunku dworca Wrocław Świebodzki.

Na odcinku Wrocław – granica województwa dolnośląskiego zmodernizowane zostaną 23 przejazdy kolejowo-drogowe. Kilka zostanie zastąpionych bezkolizyjnymi skrzyżowaniami - m.in. w miejscowościach Borów, Osola. Zastosowane rozwiązania podniosą poziom bezpieczeństwa na styku ruchu kolejowego i drogowego. 

Lepszą obsługę podróżnych zapewni budowa przejść podziemnych w miejscowościach: Garbce, Żmigród, Skokowa, Oborniki Śląskie. Oprócz schodów, przejścia wyposażone będą w pochylnie, ułatwiające dostęp dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Na wszystkich modernizowanych stacjach i przystankach nowe perony będą wyposażone w oświetlenie, małą architekturę i system czytelnych oznakowani. 

Na trasie z Wrocławia do Poznania w ramach ochrony środowiska powstają m.in. ekodukty - nad linią kolejową w okolicy Pęgowa i pod linią - przed Obornikami Śląskimi. Ponadto hałas pochodzący z linii kolejowej ograniczy budowa ekranów akustycznych w wyznaczonych na podstawie badań miejscach -  łącznie o długości  około 15 km.

Po modernizacji linii E 59 na odcinku Wrocław – granica województwa dolnośląskiego pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Podróż najszybszym pociągiem z Wrocławia do Poznania skróci się i zajmie około 1 h 40 min.

Inwestycję pn. „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap II - odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego” realizuje Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, a współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szacowany koszt całkowity przedsięwzięcia to 1 mld 522 mln PLN. Zakończenie projektu przewidziane jest w 2015 roku.


Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 0694480239