Powrót

Modernizacja linii Kraków – Rzeszów. Największa inwestycja kolejowa w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Modernizacja linii kolejowej łączącej stolice Małopolski i Podkarpacia pozwoli na podwyższenie prędkości maksymalnej pociągów pasażerskich do 160 km/h. Dzięki tej inwestycji szybciej pojadą również pociągi towarowe – 120 km/h.

Łączna długość modernizowanych odcinków wynosi 138,7 km. Projekt modernizacji zakłada również przebudowę układów torów na 16 stacjach. Wszystkie przystanki na tej trasie zostaną przebudowane, podwyższone i dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi w wózkach czy podróżnych z cięższym bagażem. Wybudowany zostanie również nowy przystanek -  Dębica Wschodnia.

Modernizacja wiąże się również z przebudową i budową 138 wiaduktów, mostów i estakad.  Zlikwidowanych zostanie 49 przejazdów w poziomie szyn, a na 11 zostaną zamontowane nowe urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Dodatkowo powstanie 1 nowy przejazd. Gruntownej przebudowie zostaną poddane także urządzenia sterowania ruchem kolejowym
i telekomunikacyjne. W całości zostanie wymieniona sieć trakcyjna nad torami. W ramach projektu założono też budowę przejść dla zwierząt oraz dostosowanie do ich potrzeb łącznie 44 mostów, wiaduktów i przepustów.
 
Modernizowany odcinek jest częścią linii kolejowej E 30 która jest fragmentem międzynarodowego korytarza transportowego. Ma on swój początek  Dreźnie, dalej biegnie na wschód do przejścia granicznego  Gorlitz – Zgorzelec, a następnie przez najważniejsze ośrodki  na południu Polski: Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl na Ukrainę, do  Lwowa i Kijowa, a podwyższenie jego parametrów będzie korzystne z punktu widzenia gospodarczego regionu.

Prowadzone prace umożliwią również skrócenie czasu przejazdu na pozostałych trasach łączących Rzeszów z innymi ważnymi aglomeracjami, w tym z Warszawą.
 
PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą obecnie roboty modernizacyjne na odcinkach o łącznej  długości około 70 km. Wykonano już przebudowę torów na posterunku odgałęźnym Rudzice oraz na szlakach: Tarnów – Wola Rzędzińska tor nr 1, Czarna Tarnowska – Grabiny tor nr 2, Dębica – Ropczyce tor nr 1 oraz Trzciana – Rudna Wielka tor nr 1 i 2. Dokonano częściowej przebudowy układów torowych na stacjach: Wola Rzędzińska i Dębica. Obecnie trwają prace  w 16 lokalizacjach:

Kłaj, Kłaj – Bochnia, Bochnia, Bochnia – Brzesko Okocim, Biadoliny, Biadoliny – Bogumiłowice, Bogumiłowice, Tarnów Mościce - Tarnów, Tarnów – Wola Rzędzińska, Wola Rzędzińska, Czarna Tarnowska – Grabiny, Dębica, Dębica – Ropczyce, Ropczyce, Rudna Wielka i Rudna Wielka – Rzeszów.
Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 32 147
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.