Powrót

Modernizacja linii kolejowej Poznań Wschód – Wągrowiec, ważna inwestycja w Wielkopolsce

Modernizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec jest realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz – Etap I." Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Konieczność wykonania modernizacji wynikała z pogłębiającej się degradacji istniejącej infrastruktury kolejowej. Na trasie istniało wiele ograniczeń prędkości od 20 do 40 km/h. Powodowało to znaczne wydłużenie czasu jazdy pociągów. Przed rozpoczęciem modernizacji pociągi z Poznania Głównego do Wągrowca jechały średnio 104 min. W rozkładzie jazdy na 2011/2012 podróż do tej miejscowości zostanie skrócona średnio o 21 min. a po wykonaniu całego zakresu prac średnio o 30 min. Do momentu skrócenia czasu przejazdu o pół godziny, pociągi na trasie Wągrowiec – Poznań, na niektórych przejazdach kolejowych będą musiały zwalniać do 20 km/h na godzinę. To rozwiązanie podwyższy bezpieczeństwo pasażerów i kierowców korzystających z drogi Poznań – Wągrowiec, która kilka razy przecina tor kolejowy. Kierowcy odzwyczaili się od widoku pociągów, które w czasie remontu, przez 6 miesięcy nie kursowały po tej linii. Ostateczne skrócenie czasu jazdy nastąpi po uruchomieniu LCS (Lokalne Centrum Sterowania – czyli skomputeryzowana nastawnia kontrolująca ruch pociągów) i włączeniu automatycznych przejazdów kolejowych. Niewykonanie remontu trasy kolejowej do Wągrowca groziło zamknięciem linii w 2015 r. Czas realizacji projektu: lata 2011 – 2013; Kosztorys projektu: 153 606 151,25 zł; Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 76,88 procent kosztów kwalifikowanych, tj. 95 651 827,88 zł. Zadanie jest także finansowane ze środków Funduszu Kolejowego i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Głównym celem modernizacji jest podniesienie standardów technicznych tej ważnej dla regionalnych przewozów pasażerskich linii poprzez:
 • modernizację nawierzchni toru na długości 50,284 km od stacji Poznań Wschód do stacji Wągrowiec;
 • naprawę czterech obiektów inżynieryjnych;
 • przebudowę istniejących i budowę nowych peronów z dojściami przystosowanymi do obsługi osób niepełnosprawnych;
 • modernizację przejazdów kolejowo – drogowych;
 • budowę nowych przystanków osobowych Czerwonak Osiedle i Murowana Goślina Zielone Wzgórza;
 • zabudowę akustycznej informacji dla podróżnych;
 • budowę nowoczesnych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym nastawianych z Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w Wągrowcu;
 • budowę nowoczesnych urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo – drogowych;
 • przebudowę oświetlenia stacji, przystanków osobowych i przejazdów kolejowo – drogowych.
Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, w czasie całkowitego zamknięcia linii, od 1 czerwca 2011 r. do 30 listopada 2011 r. został wykonany taki zakres prac, który pozwoli oddać przewoźnikom linię do eksploatacji w rozkładzie jazdy 2011/2012. Po zrealizowaniu całego zakresu prac budowlanych inwestycja przyniesie następujące efekty:
 • podniesienie prędkości jazdy pociągów pasażerskich do 120 km/h (skrócenie czasu jazdy o około 30 min.);
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu szynowego i drogowego;zwiększenie ilości kursujących pociągów;
 • możliwość połączenia transportu miejskiego i podmiejskiego;
 • podwyższenie standardu usług przewozowych;
 • poprawa komfortu podróży;poprawa dostępności transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych;
 • ograniczenie hałasu.
 

Informacje dla mediów:

Maciej Dutkiewicz

Rzecznik Prasowy

Centrum Realizacji Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

tel. +48 22 47 33 640

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

Źródło:

Zbigniew Wolny

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Poznaniu

tel.: 600-084-749

e-mail: z.wolny@plk-sa.pl