Powrót

Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Legnica-Węgliniec - umowa podpisana

27 stycznia 2010 roku  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły umowę na realizacje zadania mającego na celu  wypełnienie wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinku Legnica-Węgliniec”. Na odcinku między Węglińcem a Bolesławcem, modernizowana linia kolejowa przecinała lub tworzyła południową granicę obszaru Natura 2000 „Bory Dolnośląskie”. Na odcinku między Węglińcem a Zebrzydową tworzyła południową granicę obszaru Puszcza Zgorzelecko-Osiecznicka. Wymienione wyżej obszary na odcinku łącznie ok. 71 km linii kolejowej, umieszczone były na tzw. Shadow List, liście potencjalnych ostoi Natura 2000.

Wykonawca zadania jest firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Umowę podpisali:
  • ze strony Wykonawcy:  Pan Grzegorz Kossowski
  • ze strony Zamawiającego: Pan Marek Pawlik – Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Paweł Dziwisz – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość umowy:  6 368 621,99 EUR netto (bez podatku VAT)