Powrót

Modernizacja linii kolejowej C-E 59 Międzylesie - Wrocław - Kostrzyn- Szczecin - przygotowanie dokumentacji przedprojektowej - etap I - podpisano umowę


4 lutego 2010 roku w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę na  Działania informacyjne i promujące do projektu FS nr 2006/PL/16/C/PA/001 ”Modernizacja linii kolejowej C-E 59 Międzylesie - Wrocław -  Kostrzyn - Szczecin -  przygotowanie dokumentacji przedprojektowej - etap I”, Wykonawcą zadania zostało konsorcjum firm:

Innovations Sp. z o.o., Warszawa

Publicon Szymon Sikorski, Wrocław

Planet PR Łukasz Wilczyński, Kielce


Umowę podpisali:ze strony Wykonawcy:
  1. Pan Michał Szeptycki – Prezes Zarządu
  2. Pan Lechosław Olszewski  – Wiceprezes Zarządu

ze strony Zamawiającego:
  1. Pan Marek Pawlik – Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  2. Pan Paweł Dziwisz – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.