Powrót

Modernizacja linii E 65-podpisanie umowy.

Wykonawcą umowy jest MGGP S.A. (Lider) oraz AGUA Y ESTRUCTURAS S.A.(Partner). Umowa zostanie zrealizowana w rozbiciu na dwa okresy:
  • nadzór w okresie realizacji robót budowlanych-24 miesiące
  • nadzór w okresie gwarancji dla robót budowlanych oraz przygotowanie sprawozdania końcowego-12 miesięcy.
Wartość umowy wynosi 1 852 000,00 euro netto (2 259 440,00 euro brutto). Przyznana pomoc ze środków UE obejmuje 84% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pozostała część kosztów w wysokości 16%, zostanie pokryta ze środków z budżetu państwa. Podatek VAT zostanie sfinansowany ze środków własnych PKP Polskie Linie Kolejowe SA. prezentacja
komunikat prasowy