Powrót

Modernizacja linii Chabówka - Nowy Sącz, nowe możliwości dla podróżnych i mieszkańców

Linia kolejowa 104 Odcinek E - przystanek Nowy Sącz Chełmiec km proj. 70 104 i wiadukt kolejowy w km proj. 70 232 nad ul. Krakowską. Infografika PLK SA

Zapowiadana i oczekiwana od dawna przez mieszkańców modernizacja linii Chabówka – Nowy Sącz staje się faktem. PKP Polskie Linie Kolejowe SA rozpoczęły realizację tej ważnej dla Małopolski inwestycji. Dzięki temu, po ponad 20 latach przerwy na trasę będą mogły wyjechać pociągi. Podróżni i mieszkańcy, m.in. Sądecczyzny, Limanowszczyzny, Podhala oraz innych miejscowości zyskają nowe możliwości komunikacji, co korzystnie przełoży się na warunki życia.

Rozpoczynające się prace na kolejnym już odcinku linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz oznaczają spełnienie oczekiwań mieszkańców. Świadczą także o sukcesywnym przechodzeniu z fazy projektu do realizacji przedsięwzięcia „Podłęże – Piekiełko”, obejmującego budowę nowej linii oraz odbudowę istniejącej trasy nr 104. Konkretne działania potwierdzają jednocześnie wiarygodność rządowych dążeń i zapowiedzi – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., konsekwentnie realizowane w Małopolsce, jak również w każdym regionie Polski - zapewniają rozwój kolei. Dzięki temu zwiększa się dostępność komunikacyjna, komfort i bezpieczeństwo. To w efekcie przekłada się na wzrost atrakcyjności transportu kolejowego i na decyzje pasażerów, którzy częściej wybierają podróże pociągiem – powiedział Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dla prac na odcinku Klęczany – Nowy Sącz, wykonawca przygotował teren budowy. We wrześniu ruszyły roboty budowlane. Istniejące elementy torów, obiektów inżynieryjnych zostaną rozebrane. W zamian wybudowana będzie nowa infrastruktura kolejowa, w tym m.in. tory wraz z siecią trakcyjną, obiekty inżynieryjne oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Istotny zakres prac stanowi przebudowa stacji Marcinkowice oraz przystanków Nowy Sącz Chełmiec i Nowy Sącz Miasto. Powstaną na nich nowe, wyższe perony, ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Przejście podziemne, winda i dojścia ułatwią dostęp do kolei wszystkim podróżnym. Zwiększy się dostępność komunikacyjna, zapewniony będzie komfort, bezpieczeństwo w połączeniach regionalnych, a także dalekobieżnych.

Prace realizowane są także na odcinku Chabówka – Rabka Zaryte. Obecnie, oprócz usuwanych kolizji z siecią gazową, wodociągową oraz elektroenergetyczną i teletechniczną - wykonywane są m.in. roboty ziemne. Są one związane ze wzmocnieniem dróg i gruntu oraz z budową przejść pod torami w Rabce Zaryte i w Rabce Zdroju, a także mostów i przepustów.

Wartość realizowanych prac, wynikająca z umów z wykonawcami na odcinku Klęczany – Nowy Sącz i Chabówka - Rabka Zaryte, to nieco ponad 1,1 mld zł netto. Dla większości odcinków linii nr 104 zawarta jest umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Umowę podpisano w kwietniu br. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Całkowita wartość umowy o dofinansowanie, to ponad 3,9 mld zł.

Modernizacja linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, jest częścią większego przedsięwzięcia zarządcy infrastruktury kolejowej o nazwie „Podłęże – Piekiełko”. Inwestycja PLK S.A., oprócz modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka – Nowy Sącz, obejmuje budowę 58 km nowej linii, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153