Powrót

Mniej opóźnień, szybsze prace na torach. PLK wzmacnia zespoły techniczne

Dla zarządcy infrastruktury bezpieczeństwo jest priorytetem, dlatego PLK regularnie doposażają jednostki techniczne. W tym roku trafi do nich 5 pojazdów szynowo - drogowych, z możliwością jazdy po torze o różnej szerokości. Pojazdy dowożą na miejsce po drodze lub torach, sprzęt ratowniczy oraz załogi. Koszt zakupu pojazdów wynosi 4,6 mln złotych. W ubiegłym roku za 9,3 mln złotych PLK kupiły m.in. 17 agregatów prądotwórczych, hydrauliczny sprzęt do wkolejenia, 25 kompletów ratowniczych poduszek pneumatycznych oraz pojazd ratowniczy wraz z wyposażeniem. Od 2013 r. zarządca infrastruktury przeznaczył na ratownictwo techniczne ponad 15 mln złotych. 

Sprawne usuwanie skutków zdarzeń, bezpieczny transport pojazdów kolejowych, uszkodzonych w wyniku awarii technicznych to podstawowe zadania kolejowego ratownictwa technicznego PLK. W celu doskonalenia procedur, jednostki współpracują ze wszystkimi służbami ratowniczymi oraz organizują wspólne ćwiczenia na terenach kolejowych. 

Zespoły ratownictwa technicznego PLK to 20 w pełni wyposażonych załóg i ponad 500 wyszkolonych pracowników. To także jedyne w kraju tego typu jednostki wyspecjalizowane do działania na liniach kolejowych. Pociągi ratownictwa technicznego są rozmieszczone na terenie całego kraju w sposób umożliwiający jak najszybszy dojazd do miejsc potencjalnych zdarzeń. W 2015 roku zespoły brały udział w usuwaniu skutków 160 zdarzeń zaistniałych na  liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kolej jest coraz bezpieczniejszym środkiem transportu. W 2015 roku o 12 procent spadła liczba kolizji i wykolejeń oraz o 12 procent mniej było wypadków na przejazdach kolejowo – drogowych. Pozytywny trend udało się utrzymać również w tym roku. W pierwszym kwartale 2016 r. w porównaniu do ubiegłego, liczba zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych zmalała o blisko 14 procent. To efekt ponad 200 konsekwentnie realizowanych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa, które spółka prowadzi w obszarze technicznym, inwestycyjnym, organizacyjnym i pracowniczym. Kontakt dla mediów:
Joanna Kubiak
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48  22 473 30 02