Powrót

Lubelskie – z PLK 6 projektów RPO

Województwo lubelskie realizuje z PLK sześć projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego. Cztery związane są z poprawą infrastruktury i komunikacji w stolicy regionu, m.in. przebudowany będzie układ komunikacyjny i modernizowany wiaduktu kolejowy i przejście podziemne w obrębie dworca kolejowego Lublin. Usprawni się tez skomunikowanie z aglomeracją w obrębie przystanku osobowego Lublin Północny oraz stacji Świdnik. Jedyny, wśród 31 projektów realizowanych z RPO 2007 – 2013 w Polsce, dotyczy poprawy stanu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo drogowych. Jego celem, przy rosnącym ruchu samochodów, jest zmniejszenie wypadkowości na skrzyżowaniach toru i drogi. W RPO uwzględniono również modernizację infrastruktury kolejowej linii szerokotorowej wraz ze stacją graniczną Dorohusk. Realizacja zadania wpłynie na pobudzenie przedsiębiorczości i ożywienie współpracy gospodarczej z Ukrainą. Istotnym dla województwa przedsięwzięciem jest modernizacja linii nr 7 – polaczenie Lublina z Warszawą. Studium wykonalności powstaje ze środków PLK. Istnieje możliwość realizacji przedsięwzięcia od roku 2015. Na trasie Lublin – Otwock przewidywana jest prędkości pociągów 160 km/h. Efektem będzie skrócenie czasu przejazdu Lublin-Warszawa do 1 h 40 min. – mówił Zbigniew Szafrański. Znaczenie modernizacji linii nr 7 dla województwa akcentowała także wojewoda Genowefa Tokarska. Jej zdaniem transport kolejowy jest niezwykle ważny dla regionu zarówno w segmencie pasażerskim, jak i towarowym, odciążającym drogi. Kolei nie zwijamy, tylko intensywnie rozwijamy – podkreślał Jacek Sobczak członek Zarządu województwa. Wskazywał również na znaczenie szybkiego polaczenia Lublin – Warszawa i potrzebę wcześniejszego przygotowania projektów, aby skuteczniej sięgać po środki UE. Proszę nie bagatelizować konsultacji społecznych, poprzedzających modernizacje linii i aktywnie włączać się w ich opiniowanie – zachęcał samorządowców prezes PLK. Późne zgłaszanie uwag, na etapie realizacji inwestycji, utrudnia przedsięwzięcie i nie może uwzględnić sugestii lokalnych społeczności. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na zagadnienia stanu przystanków kolejowych, integracje prac na przejazdach kolejowo-drogowych przez zarządcę drogi i linii kolejowej, znaczenia przyszłej kolei dużych prędkości dla województwa lubelskiego. Dobrze, ze obiektywnie przedstawiono stan linii kolejowych województwa –mówił poseł Jarosław Żaczek Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa Zbigniewa Szafrańskiego.

Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

  Prezentacja "Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa lubelskiego"

Więcej w dziale: Cykl spotkań Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z władzami samorządowymi