Powrót

Lotnisko Balice, LCS Skierniewice oraz modernizacja linii E 20-podpisanie umów

22 stycznia 2010 roku w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano trzy umowy inwestycyjne: 1.    na opracowanie studium wykonalności modernizacji połączenia kolejowego z Międzynarodowym Portem Lotniczym "Kraków-Balice" na odcinku Kraków Główny-Mydlniki-Balice, 2.    na opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu pn.: "Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce -Terespol, etap II"-LCS Łuków: Stacje Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski oraz odcinki szlakowe w zakresie systemów sterowania ruchem kolejowym
i telekomunikacyjnych, 3. na Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego na realizację w systemie „projekt i budowa” LCS Skierniewice oraz materiałów do wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, II etap, lot C – pozostałe roboty (7.1-24.3)”. Wykonawcą pierwszego zadania zostało konsorcjum Movares Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Projektowania, Realizacji i Wdrożeń "BPK Katowice" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.Umowę podpisali:
  • ze strony Wykonawcy:  Pan Piotr Abramczyk - Prezes Zarządu Movares Polska Sp. z o.o.
  • ze strony Zamawiającego: Pan Marek Pawlik-Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Paweł Dziwisz-Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość umowy: 7 800 000,00 PLN netto (bez podatku VAT) Wykonawca drugiego zadania jest firma Ove Arup & Partners International Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii działającą w formie oddziału pod nazwąOve Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce.Umowę podpisali:
  • ze strony Wykonawcy:  Pan Jan Zabierzewski
  • ze strony Zamawiającego: Pan Marek Pawlik-Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Paweł Dziwisz-Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość umowy:  298.500,00 PLNnetto (bez podatku VAT) Wykonawcą trzeciej umowy inwestycyjnej jest konsorcjum firm: DB International GmbH prowadzącą działalność w Polsce w formie oddziału DB International GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz BUKOL Maria Zyśko Piotr Szewczyk Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie. Umowę podpisali:
  • ze strony Wykonawcy: Pan Klaus Keske
  • ze strony Zamawiającego: Pan Marek Pawlik – Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Paweł Dziwisz – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość umowy: 421 000,00 PLN (bez podatku VAT) INFORMACJE PRASOWE

www.pois.gov.pl